Return to С

СИЛКО Роман Миколайович

Роман Миколайович Силко – доцент кафедри естетичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Коло наукових інтересів: історія освіти, дизайн-освіта, мистецька освіта.

Р.М.Силко – автор публікацій:

1. Силко Р.М. Тенденції розвитку прикладного мистецтва в Західній Європі на зламі ХІХ-ХХ століть // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Випуск 47. Серія: педагогічні науки : збірник. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – № 47. – С. 89-92.

2. Силко Р.М. Готфрід Земпер і витоки музейної педагогіки // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : збірник наукових праць – Харків-Луганськ : Стильиздат, 2008. – С. 335-346.

3. Силко Р.М. Вплив теоретичних поглядів Г.Земпера на розвиток технічної естетики у країнах Західної Європи другої половини ХІХ століття // Молода мистецька наука України. Х наукова конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів. м. Харків, ХДАДМ, 20 грудня 2007р. / збірник матеріалів. Частина ІІ. – Харків : ХДАДМ, 2007. – С. 135-137.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=957