Return to С

СОТНІЧЕНКО Ірина Іванівна

sotnichenkoСотніченко Ірина Іванівна – доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук.

В центрі її наукових інтересів – старша профільна школа. Захистила дисертацію на тему: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації».

Автор публікацій:

1. "Теоретичні основи хімії". Програма факультативу. // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти  Київщини у 2001-2002 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2001.-С. 235-240.

2. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2002-2003 навчальному році // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчальне-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2002-2003 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2002.-С. 113-118.

3. Робота зі здібними та обдарованими дітьми з хімії (10-11 кл.). Програма // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2002-2003 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2002.-С. 184-190.

4. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2003-2004
навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2003-2004 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2003.

5. Хімічна олімпіада: завдання і розв'язки. Навчально-методичний посібник / Укладач: І.І.Гуріненко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – 49 с.

6. Деякі питання проведення практичних робіт з хімії в сучасній школі // Світло. – 2002. – №1.

7. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2004-2005
навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква 2004.

8. Розвиток професійної компетентності вчителів в системі післядипломної освіти / Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 червня 2003 року, Ред.. кол.: Н.І.Клокар (голова), В.В. Потіха, О.В. Чубарук (заступник голови) та ін.; Упорядники: Н.І.Клокар, А.О. Клочко. – Біла церква: КОІПОПК, 2003 -208 с.

9. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2005-2006 навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква 2005.

10. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2006-2007 навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2006-2007 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква 2006.

11. Про деякі аспекти підготовки вчителів до профільного навчання в старшій школі // Нива знань. – 2005. – №1.

12. Сутність і структура готовності вчителя хімії до профільного навчання старшокласників// Збірник наукових праць Сумського державного університету ім. А.С. Макаренко. – 2005.

13. Природнича освіта в системі профільного навчання // Біологія і хімія в школі. – 2006. – №6.

14. Профільна старша школа як необхідна складова освіти європейського рівня /Вісник післядипломної освіти:Збірник наукових праць. Випуск 3/Рел. Кол. : В.В. Олійник (гол. Ред..) та ін.. –К.: Міленіум, 2006.

15. Підготовка вчителя до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації: організаційно-педагогічні засади // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Становлення якісного освітнього середовища як об'єкт педагогічного дослідження" / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. – Вип. 9. – 2006.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1832