Return to С

СЕНЧУК Жанна Олександрівна

DSC05862

Жанна Олександрівна Сенчук – доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук..

Коло наукових інтересів: освітній менеджмент, маркетинг в освіті, лідерство, інформаційна діяльність керівника.

Жанна Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років:

1. Сенчук Ж. О. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників / Ж. О. Сенчук // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. ІІ. – С. 55-61.

2. Сенчук Ж. О. Інформатизація управління інноваційною діяльністю педагогів у загальноосвітньому навчальному закладі / Ж. О. Сенчук // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Ч. ІІ. – С. 266-272.

3. Сенчук Ж. О. Комп’ютерна модель інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників / Ж. О. Сенчук // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 7–8 (76–77). – С. 47-52.

4. Сенчук Ж. О. Інноваційна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу – вимога часу / Ж. О. Сенчук // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 1–2 (50–51). – С. 29-32.

5. Сенчук Ж. О. Якість стану інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників / Ж. О. Сенчук // Нова педагогічна думка. – Рівне : РОІППО, 2008. – № 4. – С. 28-31.

6. Сенчук Ж. О. Моделювання системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітніх навчальних закладів / Ж. О. Сенчук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – № 1. – С. 125-130.

7. Гуменюк В.В., Сенчук Ж.О. Діагностика професійної компетентності керівника школи / В.В.Гуменюк, Ж.О.Сенчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г, 2010. – 136 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1145