Return to С

СЕДЕРЕВІЧЕНЕ Алла Олексіївна

Седеревічене Алла Олексіївна закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання", працює в Київському інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів на посаді завідуючої навчально-методичним кабінетом початкової освіти, має педагогічне звання "вчитель-методист", нагороджена нагрудним знаком "Відмінник освіти України".

Організовує навчання вчителів початкових класів у курсовий та міжкурсовий період, займається дослідженням проблеми диференціації змісту початкової освіти, розробляє методичні матеріали з проблем реалізації нових освітніх програм для початкової школи та навчально-методичні посібники для забезпечення інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Публікації:

1. Початкова школа. Школа у творчому  пошуку: Збірник 1 / Авт. Н.І.Клокар, Н.Г.Слободянюк, В.В.Потіха, А.О.Седеревічене та ін. – К., 1997. – С. 13 – 66.

2. Седеревічене А. О. Програми курсів основ навчальних дисциплін. Елементи геометрії (3-4 класи) // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2000-2001 н.р. / За ред. І.Л.Лікарчука, Н.І.Клокар, В.В.Потіхи. – Біла Церква. – К.: Видавець Ешке О.М., 2000. –  С. 103 – 104.

3. Седеревічене А.О. Організація навчально-виховного процесу в школі       І ступеня // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 н.р. / За ред. Н.І.Клокар. –  Біла Церква. – 2002. – С. 17-21.

4. Седеревічене А. О. Диференційований підхід до формування загальнонавчальних умінь і навичок першокласників // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина І / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2002. –  С. 35-36.

5. Седеревічене А.О. Методичні механізми викладання освітньої галузі „Математика” Державного стандарту початкової загальної освіти // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина І / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2002. – С. 84-91.

6. Седеревічене А. О. Навчально-методичне забезпечення освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина І / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2002. –  С. 115-117.

7. Седеревічене А. О. Особистісно орієнтована модель навчання й виховання першокласників за програмою „Крок за кроком”// Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина І / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2002. –      С. 119-121.

8. Седеревічене А. О. Технологія диференційованого навчання в школі І ступеня // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина І / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2002. – С. 121-122.

9. Седеревічене А. О. Технологія  організації навчально-виховного процесу з дисциплін, що входять до варіативної частини Базового навчального плану. Розвиток творчих здібностей // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина І / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2002. – С. 126-128.

10. Седеревічене А. О. Механізм впровадження системи контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина І / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2002. –  С. 129-131.

11. Седеревічене А. О. Методичні механізми викладання освітньої галузі „Математика” відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина ІІ / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2003. – С. 71-77.

12. Седеревічене А. О. Актуальні питання викладання освітньої галузі „Людина і світ” в початковій школі // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина ІІ / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2003. – С. 77-81.

13. Седеревічене А. О. Організація навчально-виховного процесу в школі       І ступеня // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2003-2004 н.р. / За ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. –  С. 20-25.

14. Седеревічене А. О. Дистанційна освіта: перепідготовка вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм // Початкова школа. – 2003. –  №11. – С. 9-10.

15. Седеревічене А. О. Організація навчально-виховного процесу в школі       І ступеня. / Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2006-2007 н.р. / За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква, КОІПОПК, 2006. – Ч.І.– С. 15-18.

16. Седеревічене А.О. Методичні рекомендації щодо організації діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня. / Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів – 2004. – №3. – С. 104-109.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=841