Return to С

СЛЕСИК Катерина Митрофанівна

Катерина Митрофанівна Слесик – завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарних предметів Комунального вищого навчального закладу  "Харківська академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: етика, педагогіка, психологія, соціологія,  формування етичної культури учнів ЗНЗ.

Катерина Митрофанівна є автором таких публікацій:

1. Слесик К.М. Педагогічна модель формування етичної культури в лідерів учнівського самоврядування через гуманістичні ідеї  В.Сухомлинського / К.М.Слесик // Вісник Черкаського університету. Спецвипуск. Серія "Педагогічні науки". – Черкаси : Черк. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2010. – Ч.І. – С. 109-113.

2. Слесик К.М. Системний підхід до формування етичної культури в лідерів учнівського самоврядування / К.М.Слесик // Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків : ХНУ ред. В. Н. Каразіна; Харківський гуманітарно-педагогічний інститут,  2010. – С. 179-186.

3. Слесик К.М. Шкільний підручник з гуманітарних предметів у формуванні етичної культури учнів основної школи / К.М.Слесик // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – Вип. 11. – С. 492-498.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1135