Return to С

СТАРОСТА Володимир Іванович

Володимир Іванович Староста – професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи факультету суспільних наук Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки.

Коло наукових інтересів: теорія та практика навчання у вищій школі.

Володимир Іванович є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Labinska, Oksana, Starosta, Volodymyr, (2016) "Vývoj environmentálnej výchovy a vzdelávania vo svete a na Slovensku. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis Prešoviensis", Natural Sciences. BiologyEcology, vol. XLIII, pp. 56–61.
  2. Оросова Рената. Діагностичні завдання у процесі психолого-педагогічної практики студентів (на прикладі Кошицького університету імені Павла Йозефа Шафарика, Словацька Республіка) /  Рената Оросова,  Володимир Староста //  Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал  / ред. кол. : Оксана Заболотна (гол. ред.) та ін. – Умань, 2016. – № 2 (28). – С. 16–23.
  3. Староста В. І. Тестовий контроль психолого-педагогічної підготовки магістрів та аспірантів : навчальний посібник / В. І. Староста. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2017. – 100 с.
  4. Стеблюк С. В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх фахівців сфери кооперації у коледжі : монографія / С. В. Стеблюк, В. І. Староста. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2017. – 168 с.
  5. Староста В. І. контроль навчальних досягнень студентів : мотиваційний аспект / В. І. Староста, Г. В. Товканець //  Науковий вісник Мукачівського державного університету : зб. наук. пр. / ред. кол. : Товканець Г. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. – Випуск 1 (5). – (Серія "Педагогіка та психологія"). – С. 39–42.
  6. Староста В. І. Деякі чинники адаптації студентів-першокурсників в умовах класичного університету, О. О. Попадич // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – 2018. – Вип. 6. – № 2. – С. 16–26.
  7. Староста Володимир. Деякі аспекти освітньої міграції в Україні / В. І. Староста // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2018. – № 4 (63). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 157–165.
  8. Староста Володимир. Технології інтерактивного навчання : сутність, класифікація [Електронний ресурс]  / В. І. Староста // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2019. – № 1(64). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 230–237.
  9. Староста В. Мотивація навчання студентів-першокурсників /  В. Староста, О. Попадич // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – № 7(2). – С. 28–36. – Режим доступу : https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/240.  
  10. Orosová, Renáta. Rozvoj diagnostických a reflexívnych kompetencií budúcich učiteľov / Orosová Renáta, Petríková Katarína, Starosta Volodymyr // Науковий вісник Мукачівського державного університету : зб. наук. пр. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2019. – Вип. 1 (9). – (Серія "Педагогіка та психологія"). – С. 125–129.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5922