Return to С

САВЧЕНКО Олександра Яківна

Олександра Яківна Савченко народилася 8 травня 1942 року в місті Ізмаїл Одеської області.

У 1963 році закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут, факультет педагогіки і методики початкового навчання.

З 1963 по 1967 роки Олександра Яківна працювала вчителем початкових класів шкіл м.Києва та викладачем Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.

Наукову діяльність О.Я.Савченко розпочала в Науково-дослідному інституті педагогіки: аспірантка, молодший науковий співробітник, завідуюча лабораторією початкового навчання НДУ педагогіки, а з 1992 року – головний учений секретар АПН України.

У період 1995 по 2000 роки Олександра Яківна займала посаду заступника Міністра освіти України. Натепер Олександра Яківна Савченко – віце-президент АПН України, академік, доктор педагогічних наук, професор.

Як фахівець в галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи Олександра Яківна є автором педагогічної системи формування пізнавальної самостійності молодших школярів.

Брала активну участь у підготовці законодавчої бази і формуванні стратегії розвитку української освіти і науки. Є одним із авторів Державного стандарту для основної і старшої школи, концепції 12-річної загальноосвітньої школи.

Підготувала 2 докторів і 32 кандидати наук, входить до складу двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член президії ВАК України.

Опублікувала більше 300 наукових праць, зокрема монографії "Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів", "Навчально-виховний процес у малокомплектній школі", підручник для студентів "Дидактика початкової школи", підручник і дидактичний посібник з читання для учнів початкових класів.

Нагороджена орденами "Знак Пошани", княгині Ольги ІІІ ступеня, медаллю К.Д. Ушинського, медаллю А.С.Макаренка, Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1828