Return to С

СОВГАР Оксана Михайлівна

Оксана Михайлівна Совгар – науковий співробітник наукового центру сухопутних військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Коло наукових інтересів: історія української педагогіки кінця XIX – початку ХХ ст., просвітня діяльність Юліана Романчука.

Оксана Михайлівна є автором таких публікацій:

1. Совгар О. М. Діяльність Юліана Романчука у товаристві "Просвіта" (1868-1906) / О.М Совгар // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету :  збірник наукових праць. – Рівне : РДГУ, 2013. – № 4 (48). 

2. Совгар О. М. Захист українського шкільництва у діяльності Юліана Романчука у Галицькому Сеймі (80-і рр. ХІХ ст.) / О. М. Совгар // Історико-педагогічні дослідження в Україні : сучасний стан та тенденції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів та молодих учених Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії ; 17 жовтня 2013 р. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 172–179.

3. Совгар О.М. Просвітницько-організаційна діяльність Юліана Романчука / О. М. Совгар // Глухівські наукові читання : матеріали Третьої Міжнародної Інтернет-конференції для молодих учених та студентів ; 15-17 листопада 2013 р. – Глухів, 2013. – С. 67

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2352