Return to С

СМАГІНА Таїса Миколаївна

Таїса Миколаївна Смагіна – завідувачка кафедри методики викладання навчальних предметів комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: компетентнісний підхід в освіті.

Таїса Миколаївна – автор і співавтор низки публікацій і видань за останні роки:

1.   Пометун О. І., Смагіна Т. М. Робочий зошит з історії України. 8 клас : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. Київ : Оріон, 2016. 112 с.

2.  Пометун О. І., Андрійчук О. І., Смагіна Т. М. Історія України. Зошит для тематичного оцінювання, підготовки до уроків узагальнення та історії рідного краю.  8 клас : навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. Київ: Оріон, 2016. 64 с.

3. Смагіна Т. М. Діалогова платформа як засіб реалізації компетентнісного уроку. Український педагогічний журнал. 2017. № 4.

4. Smagina T. Educational product as result of individual trajectory of educational process. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. New York NY, USA, 2018. № 10. P. 65–69.

5. Смагіна Т. М. Місце освітнього коворкінгу у розвитку професійної компетентності педагогів на курсах підвищення кваліфікації. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Випуск 2 (45). С. 169–173.

6.  Смагіна Т. М., Шуневич О. М. Умови розвитку гнучких навичок (soft skills) педагогів у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації. Український педагогічний журнал. 2019. № 2. С. 73–80.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6170