Return to С

СТАДНІК Надія Вікторівна

Надія Вікторівна Стаднік – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: співпраця закладу дошкільної освіти з батьками, наступність дошкільної і початкової освіти.

Надія Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років:

 1. Стаднік Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» / Н. В. Стаднік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – 2014. – Вип. 18. – Кн. 2. – С. 280–289.
 2. Стаднік Н. В. Взаємодія сім’ї і школи : сутність, принципи, напрями, способи реалізації / Н.В. Стаднік // Сучасний виховний процес : сутність та інноваційний потенціал : матерали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – Вип. 4. – С. 231–234.
 3. Стаднік Н. В. Позаурочна виховна робота з молодшими школярами : навч.-метод. посібник / Н. В. Стаднік, О. М. Докукіна. – Біла Церква,  2015. – 132 с.
 4. Стадник Н. В. Быть или не быть малокомплектной школе в Украине / Е.И. Волынец, Н.В. Стадник // Zbior raportow naukowych. «Pedagogika. Najnowsne badania naukowe. Teoria, praktyka» (30.03.2015 – 31.03.2015). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – р.р. 97–102.
 5. Волинець К. І. Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості / Волинець К.І., Волинець Ю.О., Стаднік Н.В. // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2016. – № ІV (40). – Іssuе : 81. – С. 84–88.
 6. Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : монографія / Н. В. Стаднік. – К. : ЦТ «Компринт», 2016. – 164 с.
 7. Волинець Ю. О. Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти  / Ю.О. Волинець, Н.В. Стаднік // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць : [наук. записки РДГУ]. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С. 153–157.
 8. Стаднік Н. В. Формування відповідальності у майбутніх педагогів дошкільної освіти у позааудиторній діяльності / Н.В. Стаднік // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 3.2 (43.2) березень. – С. 45–48.
 9. Волинець К. І. Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції : теоретичний аспект / Волинець К.І. , Волинець Ю.О., Стаднік Н.В. // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. –  № 10.2 (50.2), жовтень. – С. 14–17.
 10. Стаднік Н.В. Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку / Н.В. Стаднік, Ю.О. Волинець // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – 2018. – ІV (46). – Іssuе : 97. – С. 43–47.
 11. Стаднік Н.В. Реалізація навчальної програми “Організація співпраці з батьками” у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти / Н.В. Стаднік, Ю.О. Волинець // Народна освіта. Електронне наукове фахове видання, 2018. – Вип. 3 (36). Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5320 / Режим доступу : – Заголовок з екрану.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5315