Return to С

СМАГІН Ігор Іванович

smagin_i_iІгор  Іванович Смагін  – ректор Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів І.І. Смагіна – теорія підручника, філософія освіти, історія мореплавства та суднобудування.

Ігор Іванович – автор низки публікацій, зокрема  таких: 

1. Смагін І.І. Соціально-правовий захист дитинства / І.І.Смагін, В.Ю.Арешонков,  Т.М.Смагіна.  – Житомир : ОІППО, 2006. – 374 с.

2. Смагін І.І. Філософсько-правове осмислення сучасної освітньої діяльності / І.І.Смагін, В.Ю.Арешонков. – Житомир : ОІППО, 2004. – 147 с.

3. Смагін І.І. Історія вітчизняного мореплавства: дослов’янський період / І.І.Смагін. – Житомир : ОІППО, 2006. – 368 с.

4. Смагін І.І. Причини розробки та основні етапи становлення шкільного навчального предмета «Супільствознавство» на початку 60-х років ХХ ст. / І.І.Смагін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – № 41. – С. 64–68.

5. Смагін І.І. Практика підручникотворення зі шкільного курсу психології в ХІХ – на початку ХХ ст. / І.І.Смагін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – № 40. – С. 86–91.

6. Смагін І.І. Практика підручникотворення зі шкільного курсу логіки в ХІХ ст. / І.І.Смагін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – № 39. – С. 79–85.

7. Смагін І.І. Перший вітчизняний шкільний підручник з громадянської освіти Самуїла фон Пуфендорфа / І.І.Смагін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2008. – № 37. – С. 77–81.

8. Смагін І.І. Шкільне суспільствознавство та підручникотворення з суспільствознавчих навчальних предметів у 20-і – 30-і роки  ХХ століття / І.І.Смагін // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний часопис Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – 2008. – № 5 – С. 111–115.

9. Смагін І.І. Становлення шкільного правознавства та проблеми підручникотворення з правових предметів у ХІХ столітті / І.І.Смагін // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. – Умань : РВЦ «Софія», 2008. – Випуск 25. – 228 с. – С. 195–201.

10. Смагін І.І. Рівні самоорганізації в системі освіти / І.І.Смагін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 22. – С. 84–87.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=854