Return to С

СТЕЦЮК Кіра Володимирівна

Кіра Володимирівна Стецюк – доцент кафедри історії та українознавства Луганського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук.

Коло інтересів: екологічна освіта, освіта для збалансованого розвитку, формування екологічної культури майбутніх агрономів.

Авторські публікації та видання К.В.Стецюк:

1. Стецюк, К.В. Формування екологічної культури фахівців вищої аграрної школи : монографія / К.В.Стецюк. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 212 с.

2. Стецюк, К.В. Екологізація аграрної освіти для збалансованого розвитку :  теоретико-методичний аспект : посібник / К.В. Стецюк. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – 152 с.

3. Стецюк, К.В. Екологізація соціально-гуманітарних дисциплін : курс лекцій : посібник [для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / К.В.Стецюк. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – 200 с.

4. Стецюк, К.В. Основи збалансованого розвитку : курс лекцій [для студентів вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації] /  К.В.Стецюк. – Луганськ : Елтон-2, 2008. – 152 с.

5. Стецюк, К.В. Культура як чинник регулювання взаємин природи і суспільства / К.В.Стецюк //  Освіта на Луганщині. – 2011. – № 1 (34). – С. 35-39.

6. Стецюк, К.В. Освіта для збалансованого розвитку у контексті вимог здорового життєвого середовища / К.В.Стецюк // Педагогіка і психологія. –  2011. – № 3 (72). – С. 83-92.

7. Стецюк, К. В.  Етнічний менталітет як важливий компонент процесу формування екологічної культури  / К.В.Стецюк // Новий колегіум. – 2011. – № 3(64). – С. 60-64.

8. Стецюк, К. В.   Екологічні основи освіти майбутніх аграріїв / К.В.Стецюк // Екологічний вісник. – 2011. – №2 (66). – С. 21-23.

9. Стецюк, К. В.  Поетапне  формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи / К.В.Стецюк // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 74-79.

10. Стецюк, К. В. Деякі теоретичні аспекти діяльності як чинника формування екологічної культури / К.В.Стецюк // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 4 (239). – С. 202-208.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=949