Return to С

СТЕПАНЕНКО Олена Іванівна

C:\Users\Home\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg

Олена Іванівна Степаненко – старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ, аспірант Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України.

Наукові інтереси – професійна компетентність, конфліктологічна компетентність викладачів вищої школи.

Олена Іванівна є автором таких публікацій:

1. Степаненко О. І. Використання принципу співробітництва у спілкуванні для попередження конфліктів / О. І. Степаненко // Современные направления теоретических и практических исследований 2009 : сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Серия "Педагогика, психология и социология". – Одесса : Черноморье, 2009. – Т. 19 – С. 68-74.

2. Степаненко О. І. Готовність викладачів до професійної діяльності як педагогічна проблема / О. І. Степаненко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наук. праць / за заг. редакцією проф. Матвієнко О. В., укладач – доц.. Кудіна В. В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 41. – С.14-18.

3. Степаненко О. І. Деякі аспекти формування конфліктологічної компетентності / О. І. Степаненко // Современные направления теоретических и практических исследований 2011 : сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Серия "Педагогика, психология и социология". – Одесса, 2011. – С. 23-28.

4. Степаненко О. І. Проблема конфліктологічної готовності викладачів вищої школи системи МВС / О. І. Степаненко // Вища освіта України. – 2011. – К., 2011. – Додаток 2. Том V (30). – Тематичний вип. "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – С. 513-523.

5. Степаненко О. І. Формування конфліктологічної готовності викладачів вищої школи у методичній роботі / О. І. Степаненко // Педагогічний пошук. – Луцьк, 2010. – № 5(69). – С.21-24.

6. Степаненко О. І. Щодо проблеми формування конфліктологічної компетентності викладачів вищої школи / О. І. Степаненко // Вища освіта України. – 2010. – К., 2010. – Додаток 4. Том IV (22). – Тематичний вип. "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – С. 350-356.

7. Степаненко О. І. Європейський досвід підготовки керівних кадрів поліції / О. І.Степаненко // Іншомовна підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні : матеріали Другої науково-практичної конференції. – К., 2012. – С. 69-71.

8. Степаненко О. І. Іншомовне спілкування як один із чинників формування конфліктологічної культури майбутнього спеціаліста / О.І.Степаненко // Мовна підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – К., 2011. – С. 34-37.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1114