Return to В

ВАСИЛЕНКО Надія Володимирівна

94професор кафедри методології та управління освітою Вінницького ОІПОПП, заслужений учитель України, доктор педагогічних наук, доцент.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук "Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності" (2008) та дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук "Наукові засади розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти" (2014).

Коло наукових інтересів: інноваційна діяльність керівників ЗНЗ; інноваційний менеджмент; підготовка керівників освітніх закладів до інноваційної діяльності; розвиток логічного мислення особистості; управління підготовкою та введенням профільного навчання у старшій школі.

Особисті досягнення: сертифікований тренер з інтерактивного навчання, адаптивного управління ЗНЗ, освітнього менеджменту.

Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій з питань інноваційних технологій управління, навчання і виховання та 5 навчально-методичних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Серед них:

  1. Василенко Н.В. Навчальні плани та анотована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання. – Вінниця : ВОІПОПП, 2014. – 58 с.
  2. Василенко Н.В. Хмарні технології в управлінні навчальним закладом / Н.В.Василенко. – Харків : Основа, 2015. – 112 с.
  3. Василенко Н.В. Социокоммуникативная компетентность руководителя профильного учебного заведения : Современные технологии  развития управленческой коммуникации руководителей профильных учебных заведений в системе последипломного образования :  монографія / Н.В.Василенко // Palmarium : academic publishing, 2014. – 212 с.
  4. Василенко Н.В. Мережева модель оцінювання атестації керівників навчального закладу : інноваційна розробка //  VІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій : інноваційна розробка / Н.В.Василенко // Черкаси : ЧОІППО, 2014. – 84 с.
  5. Василенко Н.В. Основы педагогического оценивания подготовки руководителей общеобразовательных учебных заведений к управленческой инновационной деятельности [Электронный ресурс] // Научная библиотека URL. – Режим доступа : http://r-lib.ru/2014/09/1517.
  6. Василенко Н.В. Керівник профільного загальноосвітнього навчального закладу : професійні та спеціальні вимоги [Електронний ресурс] / Н.В.Василенко // Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста : матеріали Інтернет-конференції;  м. Кіровоград, 9–11.01.2014. – Режим доступу : http://doslidniks.at.ua/blog.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1181