Return to Автори

В

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=224

ВІЙЧУК Тарас Іванович

Тарас Іванович Війчук – доцент кафедри математики та методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: актуальні питання методики навчання математики: формування стохастичних уявлень учнів, прикладна спрямованість навчання, метод математичного моделювання у школі та інші. Тарас Іванович є автором і співавтором таких публікацій (за останні 5 років): 1. …

ВІТЕБСЬКА Поліна Віталіївна

Поліна Віталіївна Вітебська – викладач англійської мови кафедри теорії та практики перекладу, аспірантка кафедри історії педагогіки та загальної педагогіки Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка (спеціальність: 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка). Основні напрями наукової і професійної діяльності – дослідження і аналіз педагогічних явищ у сфері сучасного навчально-виховного процесу; використання педагогічної і творчої спадщини …

ВІТЮК Олексій Панасович

Вітюк Олексій Панасович народився 25 липня 1956 року в м. Білій Церкві Київської області. Закінчив Новгородський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Вчитель математики та фізики”. Працював вчителем математики, з 1987 року – директором загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 м. Білої Церкви, яка в 2003 році реорганізована у  спеціалізовану з поглибленим вивченням інформаційних технологій. Завідувач лабораторією …

ВІШАР Юлія Юріївна

Юлія Юріївна Вішар – студентка VІ курсу спеціальності "Міжнародні відносини" факультету політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ІІ курсу спеціальності "Біологія" факультету природничих наук Національного педагогічного університету імені В.О.Сухомлинського, магістрантка. Коло досліджуваних питань: біохімія, фізіологія, анатомія, політологія, історія, міжнародні відносини, зовнішня політика. Ю.Ю. Вішар має такі авторські публікації: 1. Вішар Ю. Ю. Міжнародна …

ВАКУЛЮК Олена Іванівна

Олена Іванівна Вакулюк протягом 2000-2005 років навчалась у педагогічному училищі КОІПОПК та Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Д.Грінченка за спеціальністю "Соціальна педагогіка";  також закінчила навчання (2007 рік) в Інституті дистанційного навчання Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова  (кваліфікація за дипломом – "Психологія"). Трудову діяльність розпочала в Білоцерківському дитячому оздоровчому центрі "Шанс" на  посаді практичного психолога. З …

ВАЛЕНТИНОВА Лілія Костянтинівна

Лілія Костянтинівна Валентинова – старший викладач кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету. Коло наукових інтересів:  Болонський процес; організація самостійної навчальної діяльності студентів у навчанні іноземної мови; формування соціокультурної компетенції студентів магістратури.

ВАСИЛЕНКО Марина Євгенівна

Марина Євгенівна Василенко – викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, аспірант кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти. Коло наукових інтересів: юридичне консультування: моделі та алгоритми; формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності. Марина Євгенівна – автор таких публікацій: 1. Василенко М.Є. Професійна підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності …

ВАСИЛЕНКО Надія Володимирівна

професор кафедри методології та управління освітою Вінницького ОІПОПП, заслужений учитель України, доктор педагогічних наук, доцент. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук "Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності" (2008) та дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук "Наукові засади розвитку професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у …

ВАШУЛЕНКО Микола Самійлович

Вашуленко Микола Самійлович (народився 1 червня 1941 року, в с. Жовтневе Київської обл.) – головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент (1994), дійсний член АПН України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (1998). Закінчив Глухівський педагогічний інститут (1961) та Київський педінститут ім.О.М.Горького (1972). Працював учителем (1961-1965), …

ВЕНЦЕЛЬ Наталія Василівна

Наталія Василівна Венцель – викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. Коло наукових інтересів: соціально-правовий захист дітей, трудові правовідносини у сфері освіти.

ВЕРЕІТІНА Ірина Анатоліївна

Ірина Анатоліївна Вереітіна – доцент кафедри соціально-гуманітарних наук навчально-наукового інституту холоду, кріотехнології та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів І.В. Вереітіної – інтегроване навчання професійного спілкування студентів ВТНЗ з використанням комп’ютерних технологій. Ірина Анатоліївна має такі авторські публікації та видання за останні 5 років: 1. Вереітіна І.А.Електронний навчальний посібник з …

ВЕРТУГІНА Валентина Миколаївна

Валентина Миколаївна Вертугіна – старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку; інклюзивна освіта; робота з дітьми з відхиленням зору; формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку. Валентина Миколаївна є автором і співавтором таких публікацій і видань: Вертугіна В. М. …

ВИНАРЧУК Тетяна Миколаївна

Тетяна Миколаївна Винарчук  – методист відділу моніторингу якості освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», технічний адміністратор освітнього порталу академії У 1989-1994 рр. Тетяна Миколаївна навчалася на факультеті загальнотехнічних дисциплін Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Тичини за спеціальністю «Учитель обслуговуючої праці та фізики». Працювала викладачем  практикуму в навчальних майстернях і художньої …

ВИХРЕСТЕНКО Жанна Володимирівна

Жанна Володимирівна Вихрестенко – завідувач науково-навчальної лабораторії сімейної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", учи­тель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, "учитель-методист". Коло інтересів Ж. В. Вихрестенко: інклюзивна освіта в початковій школі, методика навчання української мови у школі І ступеня; розвиток пізнавальної активності молодших школярів; дослідно-експериментальна робота в початковій школі; домашня (сімейна) …

ВЛАСОВА Валерія Гаврилівна

Валерія Гаврилівна Власова – методист відділу методики викладання предметів естетичного циклу Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", аспірантка лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів: формування естетичного ставлення до навколишнього світу в молодших школярів засобами комплексу мистецтв; упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках образотворчого …

ВОДОЛАЗСЬКА Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Водолазська – доцент кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Коло наукових інтересів: підготовка педагога до формування інноваційного освітнього середовища початкової школи у процесі підвищення кваліфікації. Тетяна Володимирівна є автором і співавтором таких публікацій: 1. Водолазська Т. Керівник – управлінець – лідер / Т. Водолазська, Р. Гавриш // Управління освітою. – …

ВОЙТОВСЬКА Алла Іванівна

Алла Іванівна Войтовська – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Коло наукових інтересів: гендерна соціалізація студентів з інвалідністю. Алла Іванівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років (не більше 10). Войтовська А. І. ЛГБТ-спільнота в Україні : реалії  / А. І. Войтовська // …

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Михайло Федорович

Михайло Федорович Войцехівський –  директор інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка, доцент. М.В.Войцехівський народився і виріс в с. Гамарня Канівського району Черкаської області. У 1976 році, отримавши атестат про закінчення середньої школи, вступив на навчання до Київського державного педагогічного інституту ім. Максима Горького, після  закінчення якого у 1981 році здобув кваліфікацію "Вчитель …

ВОЛИНЕЦЬ Катерина Іванівна

Катерина Іванівна Волинець – професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: ціннісне ставлення до природи;  наступність між дошкільною й початковою освітою; організація та управління в дошкільній освіті. Катерина Іванівна є автором і співавтором таких публікацій: Волинець К. І. Методологічні підходи до формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу …

ВОЛИНЕЦЬ Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Волинець закінчила середню школу в м. Білій Церкві. У 1989-1994 роках навчалася на історико-філологічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя за спеціальністю "Російська мова й література". Працювала вчителем російської мови та зарубіжної  літератури в загальноосвітніх школах №15 та №16 м. Білої Церкви з 1993 року по 2000 рік; з 2001 року до …

ВОЛИНЕЦЬ Юлія Олександрівна

Юлія Олександрівна Волинець – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти; наступність дошкільної і початкової освіти; співпраця закладу дошкільної освіти з батьками. Юлія Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років: Волинець Ю.О. …

ВОЛЬЯНСЬКА Світлана Євгенівна

Світлана Євгенівна Вольянська – проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, кандидат педагогічних наук. Закінчила біологічний факультет Харківського державного університету ім.О.М.Горького за спеціальністю "Біологія", Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, за спеціальністю "Менеджмент організацій", Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові …

ВОРОБЦОВА Вікторія Василівна

Воробцова Вікторія Василівна народилася 11 лютого 1973 року в с. Блощинці Білоцерківського району Київської області. Освіта вища педагогічна. Закінчила Ніжинський педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя  за спеціальністю «Вчитель української мови, літератури та історії». З 1995 року працює в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви Київської області вчителем української …