Return to В

ВЛАСОВА Валерія Гаврилівна

205Валерія Гаврилівна Власова – методист відділу методики викладання предметів естетичного циклу Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", аспірантка лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

Коло наукових інтересів: формування естетичного ставлення до навколишнього світу в молодших школярів засобами комплексу мистецтв; упровадження інноваційних освітніх технологій на уроках образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу "Мистецтво"; сучасні підходи до навчання учнів образотворчого мистецтва.

Валерія Гаврилівна має такі авторські публікації:

  1. Власова В. Г. Вивчення основ композиції на уроках образотворчого мистецтва в школі / В. Г. Власова // Мистецтво та освіта. – 2012. – №1. – С. 42–45.
  2. Власова В. Г. Комплекс мистецтв у формуванні уявлень про світ у молодших школярів / В. Г. Власова // Мистецтво та освіта. – 2015. – №1. – С. 45–49.
  3. Власова В. Г. Образотворче мистецтво : підруч. [для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / В. Г. Власова. – К. : Грамота, 2015. – 96 с. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4100