Return to В

ВЕРТУГІНА Валентина Миколаївна

Валентина Миколаївна Вертугіна – старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку; інклюзивна освіта; робота з дітьми з відхиленням зору; формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку.

Валентина Миколаївна є автором і співавтором таких публікацій і видань:

  1. Вертугіна В. М. Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії / Валентина Миколаївна  Вертугіна // Молодий вчений : науковий журнал. – 2018. – № 8.1 (60.1), серпень. – С. 22–26.
  2. Вертугіна В. М. Дитячі розважальні центри : європейський досвід та українські реалії / В. М. Вертугіна // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 10.2 (50.2), жовтень. – С. 9–13.
  3. Вертугіна В. М. Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку / В. М. Вертугіна // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 3.2 (43.2), березень. – С. 102–105.
  4. Вертугіна В. М. Формування просторових уявлень у дітей п`ятого року життя (на матеріалі об`єктів екологічної стежини) / В. М. Вертугіна, А. Ю. Пугач // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць [наук. записки РДГУ]. – 2017. – №17 (60). – С. 306–308.
  5. Вертугіна В. М. Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі : співпраця педагогів і батьків / В. М. Вертугіна // Науковий огляд. – 2016. – №7 (7). – С. 1–16.
  6. Вертугіна В. М. Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі : монографія / В. М. Вертугіна, Н. І. Луцан. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 228 с.
  7. Вертугина В. Н. Педагогичные условия подготовки детей старшего дошкольного возраста со зрительным отклонением к обучению в школе / В. Н. Вертугина // The Unity of Science : International scientific periodical journal. 10.Vienna. – Austria, 2015. – С. 44–47.
  8. Вертугіна В. М. Засоби підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до школи / В. М. Вертугіна // Сборник научных докладов. Педагогика. Научные предложения. – Сопот, 2015. – С. 21–26.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5701