Return to З

ЗАЙЦЕВ Володимир Олексійович

Володимир Олексійович Зайцев – аспірант кафедри фізичної реабілітації і валеології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх учителів основ здоров’я; формування культури здоров’я  школярів у процесі позакласної роботи.

Авторські публікації Володимира Олексійовича:

1. Зайцев В.О. Актуальні питання підготовки основ здоров’я  до позакласної роботи з учнями основної школи / В.О.Зайцев // Вісник ЛНУ. – 2010. – №8 (195). – С. 13-18.

2.  Бабич В.І. Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я як важлива умова виховання здорової молоді / В.І.Бабич, В.О.Зайцев // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №1. –  С. 3-6.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1208