Return to Автори

З

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=908

ЗАЇКА Анна Юріївна

Анна Юріївна Заїка – аспірант  кафедри педагогіки і психології Національного університету "Києво-Могилянська академія". Коло наукових інтересів: педагогіка, філологія, сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів, логопедія, дефектологія.

ЗАБОЛОТНИЙ Олександр Вікторович

Заболотний Олександр Вікторович народився  на Київщині. Після закінчення Сквирської загальноосвітньої школи №1 навчався на  філологічному факультеті  Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю "учитель української мови та літератури". Інститут закінчив з відзнакою. З 1993 по 2001 рік працював учителем української мови та літератури Сквирського ліцею Київської області. Переможець Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-96" (номінація "Українська мова та література"), …

ЗАВАЛЕВСЬКА Олена Василівна

Олена Василівна Завалевська  – аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Коло наукових інтересів О.В. Завалевської – професійне самоусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів, роль самомоніторингу у зазначеному процесі; методи навчання як одна з педагогічних умов формування професійного самоусвідомлення студентів ВНЗ; конкурентоспроможність майбутніх фахівців технічних спеціальностей тощо. Олена Василівна є автором таких …

ЗАВАЛЕВСЬКИЙ Юрій Іванович

Юрій Іванович Завалевський – заступник директора  Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти. Юрій Іванович – автор багатьох педагогічних праць і публікацій, зокрема видань "Конкурентноспроможний вчитель: теорія і практика", "Педагогічні технології підготовки конкурентноспроможного вчителя" та інших.

ЗАГУРСЬКА Світлана Миколаївна

Світлана Миколаївна  Загурська – старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат філософських наук. Коло наукових  інтересів: сучасні комунікаційні підходи в навчання в системі загальної середньої освіти; гендерні проблеми політичного лідерства; освіта та надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Світлана Миколаївна є автором …

ЗАДОРОЖНА Наталія Тимофіївна

Наталія Тимофіївна Задорожна – завідувач відділу електронних інформаційних ресурсів і мережних технологій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат фізико-математичних наук; адміністратор мережі Партнерство в навчанні.

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА Леніна Вікторівна

Леніна Вікторівна Задорожна-Княгницька – завідувач кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: професійна підготовка менеджерів освіти, управлінська деонтологія, історія педагогіки. Леніна Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій: Задорожна-Княгницька Л. В. Педагогічна антропологія : навч. посіб. [для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів]. – Запоріжжя, 2015. – 208 с. …

ЗАЙЦЕВ Володимир Олексійович

Володимир Олексійович Зайцев – аспірант кафедри фізичної реабілітації і валеології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх учителів основ здоров’я; формування культури здоров’я  школярів у процесі позакласної роботи. Авторські публікації Володимира Олексійовича: 1. Зайцев В.О. Актуальні питання підготовки основ здоров’я  до позакласної роботи з учнями основної школи / В.О.Зайцев // …

ЗАМАНОВ Асаф Дагбейі огли

Заманов Асаф Дагбейі огли – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Бакинського інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів. Тривалий час працював начальником управління науки Міністерства освіти Азербайджанської Республіки. З 2007 року очолює Бакинський інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів. Професор А.Заманов є членом Міжнародного координаційного комітету з обчислювальної математики при Міжнародній асоціації академій наук  …

ЗАМКОВА Людмила Петрівна

Людмила Петрівна Замкова працює вчителем української мови та літератури Державного ліцею м. Білої Церкви Київської області; вчитель-методист, відмінник освіти, автор навчального посібника (фонохрестоматії) “Пісенна Україна” за програмою “Українська література” (8-11 класи), затвердженого науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол №2 від 29 червня 2004 року). Людмила Петрівна є автором таких друкованих …

ЗАПЛАТИНСЬКА Анна Богданівна

Анна Богданівна Заплатинська – завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: методики раннього розвитку, психолого-педагогічний супровід сімей і дітей групи ризику та з порушеннями психофізичного розвитку; упровадження технологій сенсорного інтегрування в інклюзивному освітньому середовищі. Авторські публікації та видання за останні роки: …

ЗАХЛЮПАНИЙ Володимир Миколайович

Захлюпаний Володимир Миколайович народився 1960 року в с. Тиниця Бахмацького району Чернігівської області, де і здобув середню освіту. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю: "Вчитель фізики і астрономії". Трудову діяльність розпочав учителем фізики у середній школі №13 м. Ірпеня. У 1984 р. перейшов працювати учителем фізики, математики, інформатики у школу № 14 …

ЗЕЛІКОВСЬКА Олена Олександрівна

Олена Олександрівна Зеліковська – старший викладач кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – формування міжкультурної компетенції студентів економічного профілю, подолання бар’єрів міжкультурної комунікації. Олена Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років: 1. Зеліковська О.О. Конгруентність у навчально-виховному процесі …

ЗЕЛЕНА Інна Олександрівна

Інна Олександрівна Зелена –  викладач кафедри  германської філології та МВІМ  Південноукраїнського  національного педагогічного університету  ім. К.Д.Ушинського, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу; спонукання студентів гуманітарних факультетів ВНЗ до продуктивного навчання, до створення  власних освітньо-естетичних продуктів у процесі художньо-естетичної діяльності.

ЗЕЛЕНСЬКА Любов Іванівна

Любов Іванівна Зеленська – завідувач кафедри фізичної і економічної географії геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів Л.І.Зеленської – авторські розроблення засобів навчання, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті, психолого-педагогічні особливості туристичної діяльності. Любов Іванівна є автором таких видань і публікацій: 1. А степ все світиться туманами й …

ЗИМА Олена В’ячеславівна

Олена  В’ячеславівна Зима  – директор тренінгової компанії "Технологія успіху", здобувач лабораторії  суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Коло наукових інтересів: педагогіка, філософія освіти; освітні технології, зокрема інтерактивні методи і прийоми технологій групового і кооперативного навчання, методи і прийоми технології розвитку критичного мислення; інновації в освіті; організація дебатів у процесі викладання суспільствознавчих предметів.

ЗУБ’ЯК Роман Миколайович

Зуб'як Роман Миколайович, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, пошукувач ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.