Return to З

ЗИМА Олена В’ячеславівна

Олена  В’ячеславівна Зима  – директор тренінгової компанії "Технологія успіху", здобувач лабораторії  суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: педагогіка, філософія освіти; освітні технології, зокрема інтерактивні методи і прийоми технологій групового і кооперативного навчання, методи і прийоми технології розвитку критичного мислення; інновації в освіті; організація дебатів у процесі викладання суспільствознавчих предметів.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1220