Return to З

ЗЕЛЕНСЬКА Любов Іванівна

Любов Іванівна Зеленська – завідувач кафедри фізичної і економічної географії геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів Л.І.Зеленської – авторські розроблення засобів навчання, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті, психолого-педагогічні особливості туристичної діяльності.

Любов Іванівна є автором таких видань і публікацій:

1. А степ все світиться туманами й не дозволяє забуття… – Дніпропетровськ : Арт-прес, 2006. – С. 7-23.

2. Історія географічних досліджень Середнього Придніпров’я. – Дніпропетротровськ : РВВ ДНУ, 2006. – 68 с

3. Географія рідного краю. Дніпропетровщина для 9 класу. – Дніпропетротровськ : ВАТ "Дніпрокнига", 2006. – 248 с.

4. Хрестоматія з географії Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2006. – 358 с.

5. Збірка афоризмів географічного спрямування. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2008. – 22 с.

6. Тренувальні завдання з географії. – Д.: РВВ ДНУ, 2007. – 36 с.

7. Семінар-вистава як форма підвищення кваліфікації для вчителів географії (з досвіду роботи у Дніпропетровському національному університеті). –Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи: Збірник наукових праць  / Відп. за вип. А.А. Москалюк. –  К.: ДНВП "Картографія", 2006. – С.145-150.

8. Формування позитивного іміджу України у іноземних студентів під час польових практик, "Фізична географія та геоморфологія". – Матеріали Міжнарод. науково-практ конф. "Природничо-географічна наука і освіта: стан, перспективи та шляхи розвитку", Київ) – К. : Обрій, 2009. –   Вип. 56. – С. 341-349.

9. Система засобів навчання з географії регіону для позашкільної географічної освіти: концепція, особливості змістовного наповнення // Шкільна географічна освіта: інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі. – К. : ДНВП "Картографія", 2008. – С.47-50.

10. Заочні навчальні екскурсії в географії: ознаки, переваги, методика підготовки // Шкільна географічна освіта: технології навчання. – К. : ДНВП "Картографія", 2007. – С.51-53.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1214