Return to З

ЗАГУРСЬКА Світлана Миколаївна

Світлана Миколаївна  Загурськастарший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат філософських наук.

Коло наукових  інтересів: сучасні комунікаційні підходи в навчання в системі загальної середньої освіти; гендерні проблеми політичного лідерства; освіта та надання допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Світлана Миколаївна є автором і співавтором низки публікацій і видань:

  1.  Загурський О. М. Інституціональні основи забезпечення принципів соціальної відповідальності в сучасній економіці / О. М. Загурський, С. М. Загурська // Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства : монографія / за ред. Іщенка М. П., Пантелєєвої Н. М., Руденка І. І. – Черкаси : вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017 – С. 192–208.
  2. Zagurska S. N. Gender as a communicative reality in term of mass consciousness / S. N. Zagurska // European Applied Sciences. – 2016. – № 9. – С. 49–51.
  3. Загурська С. М. Соціально-педагогічна з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору / С. М. Загурська // Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія / за заг. ред. Я. В. Новака. – Біла Церква : ТОВ "Білоцерківдрук", 2018. – С. 62–68.
  4. Загурська С. М. Соціальне становлення молоді з інвалідністю : посібник-практикум / С. М. Загурська / за заг. редакцією Новака Я. В. – Біла Церква, 2018. – 180 с.
  5. Загурська С. М. Транспортна доступність інвалідів : вітчизняний та зарубіжний досвід / С. М. Загурська // Автомобільний транспорт та інфраструктура : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,  11–13 квітня 2019 року). – К., 2019. – С. 204–206.
  6. Загурський О. М. Архітектура інтелектуальних транспортних систем управління сучасним містом / О. М. Загурський, С. М. Загурська // Економіка, фінанси та управління сучасним містом : можливості, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (11 квітня 2019 року). – К. : КУБГ, 2019. – С. 69–71.
  7. Загурська С. М. Розвиток лідерської компетенції студентства у глобалізованому світі / С. М. Загурська // Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доповідей XXІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 18-20 квітня 2019 року) / Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна" ; за заг. ред. Я. В. Новака ; наук. ред. Т. М. Косач. – Біла Церква, 2019. – С. 99–101.
  8. Загурська С. М. Формування особистості людини як основна мета освіти / С. М. Загурська // Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 12 березня 2019 року) / Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів". – Біла Церква, 2019.
  9. Загурська С. М. Рекомендації щодо навчання і розвитку дітей із розладами дефіциту уваги та гіперактивністю (РДУГ) / С. М. Загурська // Інформаційно-методичний збірник : спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів". – 2019. –  №4 (222). – С. 20–27.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6027