Return to З

ЗАПЛАТИНСЬКА Анна Богданівна

Анна Богданівна Заплатинська – завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: методики раннього розвитку, психолого-педагогічний супровід сімей і дітей групи ризику та з порушеннями психофізичного розвитку; упровадження технологій сенсорного інтегрування в інклюзивному освітньому середовищі.

Авторські публікації та видання за останні роки:

  1. Заплатинська А. Б. Нейропсихологічні основи укладання програми комплексної абілітації для дітей раннього віку / А. Б. Заплатинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 34. – (Серія № 19 "Корекційна педагогіка та спеціальна психологія"). –      С. 32–37.
  2. Заплатинська А. Б. Вивчення сформованості фізичних якостей у дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату засобами баламетрики / А. Б. Заплатинська. В. Л. Каліна // Освіта дітей з особливими потребами : шляхи розбудови : зб. наук. праць / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К. : ТОВ "Наша друкарня", 2017. – Вип. 13. – С. 105–122.
  3. Заплатинська А. Б. Використання сенсорної інтеграції у формуванні психічних процесів у дошкільників з комплексними порушеннями розвитку / А. Б. Заплатинська, І. Р. Суховірська // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський державний університет. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Вип. LXXIX. – Том 2. – (Серія "Педагогічні науки"). –  С. 223–226.
  4. Zaplatynska A. Кompleksowe podejście do adaptacji i realizacji programu abilitacji dla dziecka niepełnosprawnego / A. Zaplatynska // International research and practice conference "Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics" : Conference proceedings , October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba "Baltija Publishing". 239 pages. – рр. 101–103.
  5. Заплатинська А. Б. Діти з комбінованими порушеннями в сучасному інклюзивному просторі / А. Б. Заплатинська, І. Р. Суховірська // Сучасний світ і незрячі : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції          (19–21 вересня 2018 року) – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. –С. 37–39.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5445