Return to Ф

ФУРМАН Інна Володимирівна

Інна Володимирівна Фурман – аспірант першого року навчання кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

Коло наукових інтересів – історія математичної освіти; відомі педагоги-математики; педагогічна та просвітницька діяльність Київського фізико-математичного товариства (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.).

Фурман Інна Володимирівна є автором таких публікацій:

  1. Фурман, І. В. Математична освіта на сторінках періодичних видань (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.) / І. В. Фурман // Педагогіка та психологія : наука та практика на сучасному історичному етапі : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., 26 − 27 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 28-33.
  2. Фурман, І. В. Науково-педагогічна діяльність почесних членів Київського фізико-математичного товариства (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.) / І. В. Фурман // Педагогіка та психологія : проблеми науки та практики : матеріали Міжнар. науково-практ. конф.; 9 серп, 2013 р. – Львів, 2013. – С. 49-56.
  3. Фурман, І. В. Педагогічна діяльність Олександра Астряба і його внесок у розвиток математичної науки / І.В.Фурман // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 3. − С. 362-368.
  4. Фурман, І. В. До історії розвитку Київської математичної школи / І. В. Фурман // Глухівські наукові читання : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів; 16-17 лист. 2012 р., Глухів / [редкол. О. І. Курок та ін.]. – Глухів-Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 137-138.
  5. Фурман, І. В. Василь Єрмаков – видатний педагог і математик / І. В. Фурман // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО,2012. – Випуск 15. − С. 291-296.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1319