Return to М

МАРФИНЕЦЬ Надія Василівна

Надія Василівна Марфинець – учитель української мови і літератури Росошанської ЗОШ I-II ступенів Свалявського району Закарпатської області, старший учитель, здобувач кафедри психології та педагогіки факультету суспільних наук Ужгородського національного університету.

Питання, яке досліджує Н. В. Марфинець: шкільне літературне краєзнавство.

Надія Василівна є автором та співавтором таких публікацій:

  1. Марфинець Н. В. Особливості вивчення літератури давнього періоду Закарпаття у сучасній школі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – Ужгород, 2010. – Вип. 18-19. – С. 72-75.
  2. Марфинець Н. В. Сутність та структура дидактичної категорії "література рідного краю" // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  "Педагогіка. Соціальна робота". – Ужгород, 2011. – Вип. 21. – С. 110-113.
  3. Марфинець Н. В. Аналіз підручників з літературного краєзнавства  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – Ужгород, 2011. – Вип. 23. – С. 86-90.
  4. Марфинець Н. В. Аналіз  навчальних програм з літературного краєзнавства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – 2012. – Вип. 24. – С. 94-98.
  5. Марфинець Н. В. Зміст літературного краєзнавства у навчальних програмах 20-30-х рр. (на прикладі шкільництва Підкарпатської Русі) // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені  Павла Тичини / МОН України; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Н.С.Побірченко (гол. ред.), О.М.Коберник, І.Д.Бех, Н.М.Бібік та ін. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 42.  – Частина 1.  – С. 284-293.
  6. Марфинець Н. В. Використання елементів літературного краєзнавства у шкільництві Закарпаття на початку XX століття // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – 2012. – № 19 (254). – С. 186-193.
  7. Марфинець Н. В. Вивчення літературного краєзнавства у школах Підкарпатської Русі (1919-1939 рр.)  //  Шлях освіти. – К. : Педагогічна преса, 2013. – № 1. – С. 35-39.
  8. Марфинець Н. В. Інноваційні технології навчання на уроках літературного краєзнавства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Педагогіка. Соціальна робота". – 2013. – Вип. 26. – С. 120-122.
  9. Марфинець Н. В. Педагогічні погляди А. Волошина про важливість засвоєння культури рідного краю // Закарпатські Волошинські читання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції; Ужгород, 25-30 березня 2013 р. / наук. ред. І.В. Козубовська, В.В. Левкулич, В.І. Староста, І.О. Стряпко. – Ужгород : ФОП бреза А.Е., 2013. – С. 37-39.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1464