↑ Return to Ч

Print this Сторінка

ЧЕРНОБАЙ Ксенія Юріївна


Ксенія Юріївна Чернобай – аспірантка кафедри правознавства Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукові інтереси – моніторинг якості освіти педагогічних ВНЗ.

Публікації К.Ю. Чернобай:

Чернобай К.Ю. Розуміння моніторингу якості професійної освіти як наукової дифеніції : теоретичний аспект [Електронний ресурс] / К.Ю. Чернобай // Науковий вісник Донбасу.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=160