Return to К

КАЗАРІНОВ Юрій Іванович

Юрій Іванович  Казарінов – доцент кафедри технологій управління Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук.

Коло наукових інтересів Ю.І. Казарінова: управління проектами, прийняття управлінських рішень, моделювання соціальних процесів.

Юрій Іванович  – автор таких публікацій і видань за останній час:

  1. Yu. I. Kazarinov. Management decisions taking into account non-stationary of processes in projects/ Yu. I. Kazarinov, S.S. Ordenov // Управління проектами у розвитку суспільства : матеріали VIІ Міжнар. конф.; 20-21 травня 2010 р. – К.,  2010. –  С. 12-13.
  2. Yu. I. Kazarinov. The integral method of estimating knowledge in the process of aviation specialists training / Yu. I. Kazarinov, V.D. Shpylyovyi, S.S. Ordenov // Aviation in the XXI-st century : "Safety in aviation and space technology" : The fourth world congress, September 21-23, 2010: PROCEEGINES, V. 2. – Kyiv, Ukraine. – P. 91.1 – 91.4.
  3. Ю.І. Казаринов. Про необхідність врахування динамічних та нечітких чинників впливу на процес підготовки спеціалістів / Ю.І. Казаринов // Інноваційні підходи до створення навчально-методичного забезпечення спеціальності "Управління проектами" : матеріали Всеукраїнського семінару; 17-18 лист. 2011 р. – Полтава,  2011. – C. 5-8.
  4. Н.Г.Чайка. Компетентнісне спрямування викладання економічних дисциплін при підготовці менеджерів з адміністративної діяльності /  Н.Г.Чайка, І.В. Барановська, Ю.І. Казаринов // Вчені записки Університету економіки та права "КРОК" : зб. наук. праць.   – К. :  Унів-тет економіки та права "КРОК", 2012. – Вип. 32. – Т. 1.–  С. 53-60.
  5. Ю.І. Казаринов. Підвищення якості підготовки проектних менеджерів на основі застосування фрактального аналізу / Ю.І. Казаринов, А.М. Овсянкін, Н.Г. Чайка // Управління проектами та розвиток виробництва :  зб. наук. праць. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2012. – № 2 (34). – С. 57-62.
  6. Свирид М.Н. Математическая интерпретация процессов трения в магнитном поле / М.Н. Свирид, О.Н. Белас, Ю.И. Казаринов // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. – К. : НАУ, 2012. – Вип. 57. – С. 93-99.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1602