↑ Return to Автори

Print this Сторінка

К

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=238

КІРИК Марія Юріївна

Марія Юріївна Кірик – методист кабінету дошкільної і початкової освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Коло наукових інтересів: пошук, розроблення та апробація сучасних методів, прийомів і засобів навчання шестиліток з урахуванням індивідуальних особливостей сприйняття, що впливають на усвідомлення навчального матеріалу. Марія Юріївна є автором і співавтором таких публікацій: 1. Кірик М.Ю. Арт-терапія як засіб навчання …

View page »

КІЧУК Надія Василівна

Надія Василівна Кічук – завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор. Основні наукові інтереси зосереджені навколо проблем педагогіки вищої школи, формування творчої особистості вчителя. Надія Василівна є автором і співавтором понад 130 наукових праць, зокрема таких: 1. Кічук Н. В. Творча особистість майбутнього фахівця як предмет сучасних педагогічних досліджень …

View page »

КІШ Надія Василівна

Надія Василівна Кіш – доцент кафедри іноземних мов факультету іноземної філології Державного вищого навчального закладу "Ужгородський  національний університет", кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: іншомовне професійне спілкування, професійна освіта, іноземні мови. Надія Василівна підготувала низку публікацій і видань за останні 5 років: Кіш Н.В. Поняття про технологію системного опанування складовими культури професійного іншомовного спілкування / …

View page »

КАБАН Лариса Василівна

Кабан Лариса Василівна народилася в м. Івано-Франківську, де і здобула середню освіту. Закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Тичини за спеціальністю: вчитель початкових класів. Трудову діяльність розпочала вчителем української мови і літератури у загальноосвітній школі  № 15 м. Білої Церкви. Заочно закінчила відділення української філології Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини. У 1999 році перейшла працювати в Київський …

View page »

КАЗАРІНОВ Юрій Іванович

Юрій Іванович  Казарінов – доцент кафедри технологій управління Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук. Коло наукових інтересів Ю.І. Казарінова: управління проектами, прийняття управлінських рішень, моделювання соціальних процесів. Юрій Іванович  – автор таких публікацій і видань за останній час: Yu. I. Kazarinov. Management decisions taking into account non-stationary of processes in projects/ Yu. I. Kazarinov, S.S. …

View page »

КАЛІНІЧЕНКО Надія Андріївна

Надія Андріївна Калініченко – доктор педагогічних наук, завідувач і професор кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, заслужений учитель України, науковий кореспондент інституту педагогіки АПН України. Коло наукових інтересів: історія розвитку освіти України, інноваційні процеси в розбудові національної школи.

View page »

КАЛАШНИК Любов Сергіївна

Любов Сергіївна Калашник – доцент кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів: педагогіка КНР,  процес соціалізації дітей-сиріт у закладах освіти та соціальної опіки, ґенеза системи соціального піклування в КНР, форми закладів освіти для дітей-сиріт у …

View page »

КАЛИТА Олена Петрівна

Олена Петрівна Калита – доцент кафедри української словесності та культури Національного університету державної податкової служби України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – інноваційні технології викладання гуманітарних дисциплін; формування комунікативної компетентності майбутнього юриста.

View page »

КАПЧЕНКО Леонід Миколайович

Леонід Миколайович Капченко – завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук. Основним напрямом наукової діяльності Леоніда Миколайовича є моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами. Л.М. Капченко є автором таких публікацій: Капченко Л.М. Науково-теоретичне забезпечення моделювання роботи професійних навчальних закладів. Наукові записки. …

View page »

КАПЧЕНКО Олеся Леонідівна

Олеся Леонідівна Капченко, здобувши 1993 року в Кіровоградському педагогічному університеті імені В. Винниченка кваліфікацію вчителя за спеціальністю "Фізика та інформатика", у 1999 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. У цьому закладі освіти  продовжила професійну діяльність – молодшим науковим співробітником, пізніше – старшим та …

View page »

КАРАМУШКА Людмила Миколаївна

У 1977 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «психолог, викладач психологічних дисциплін». Доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член Міжнародної кадрової академії, Президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці. Протягом 25 років працює в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України. З 1992 р.  очолює лабораторію психології управління …

View page »

КАРПЕНКО Євгенія Миколаївна

Євгенія Миколаївна Карпенко – старший викладач кафедри  англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в  початковій та дошкільній освіті. Євгенія Миколаївна – автор таких публікацій: Карпенко Є. М. Мультимедійні програмні засоби у підготовці майбутнього фахівця …

View page »

КАРПЕНКО Марина Ігорівна

Марина Ігорівна Карпенко – старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", кандидат педагогічних наук Коло наукових інтересів: спадщина видатного українського педагога В.О. Сухомлинського; культура здоров’я; проблема формування культури здоров’я школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Авторські публікації: 1. Карпенко М. І. Педагогічна свідомість В. О. Сухомлинського : новаторська парадигма / М. І. Карпенко // …

View page »

КАРПИЧ Ірина Олександрівна

Ірина Олександрівна Карпич – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України у 20-х – 30-х роках ХХ століття; актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи. Ірина Олександрівна є автором та співавтором низки видань і …

View page »

КАРТАШОВА Любов Андріївна

Любов Андріївна Карташова – докторант Київського національного лінгвістичного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: інформаційні технології в освіті. Любов Андріївна є автором та співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років: 1. Карташова Л.А.  Використання мультимедіа як засобу професійної діяльності майбутніх учителів // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 77. – …

View page »

КАЧАН Богдана Михайлівна

Богдана Михайлівна Качан – викладач кафедри іноземних мов ВДНЗ „Буковинський державний медичний університет“. Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, дидактика, створення дидактичних ігор, перекладознавство. Богдана Михайлівна є автором таких публікацій: Качан Б.М. Лексичні та графічні характеристики скорочень. Їхні різновиди у німецькій фаховій мові «технології лабораторної діагностики та лікування, способи їх перекладу/ Б.М. Качан // …

View page »

КИРДЕЙ Ірина Дмитрівна

Кирдей Ірина Дмитрівна народилась 11 серпня 1962 р. в м. Білій Церкві Київської області. Навчалась у середній школі №16 м. Білої Церкви Київської області. Після її закінчення вступила до Житомирського державного педагогічного інституту ім.І.Я.Франка, де здобула вищу освіту за спеціальністю "Учитель математики". З 1983 р. працює на посаді вчителя математики у НОК-школі №4 м. Борисполя …

View page »

КЛИМЕНКО Жанна Валентинівна

Клименко Жанна Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання російської мови і світової літератури НПУ імені М.Драгоманова. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію з теми “Взаємозв’язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5-8 класах загальноосвітньої школи”. Нагороджена знаком “Відмінник освіти”, подякою МОН України за вагомий внесок у становлення та розвиток Малої академії наук. Клименко Ж. В. є автором понад …

View page »

КЛИМЧУК Ірина Олександрівна

Ірина Олександрівна Климчук – науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, за фахом – економіст. Працювала в Національній академії педагогічних наук України, закінчила аспірантуру. 2010 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності "Теорія та методика навчання (географія)". Нині  Ірина Олександрівна – науковий співробітник лабораторії …

View page »

КЛОКАР Наталія Іванівна

Клокар Наталія Іванівна, закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю "Англійська мова". Кандидат педагогічних наук з 1997 року. У 2011 році успішно захистила докторську дисертацію з теми: «Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу» та отримала диплом доктора педагогічних наук. Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності: …

View page »

КЛОЧКО Алла Олексіївна

Клочко Алла Олексіївна – завідуюча навчально-методичним центром Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Має педагогічне звання “вчитель-методист”. Закінчила аспірантуру ЦІППО АПН України. Працює над науковим дослідженням з проблеми професійної самоосвітньої діяльності вчителів у системі післядипломної освіти. Автор низки публікацій у наукових та фахових виданнях: 1. Клочко А.О. Соціально-педагогічні передумови і головні тенденції становлення професійної …

View page »

КЛЮНІНА Наталія Василівна

Наталія Василівна Клюніна – старший викладач кафедри  педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Наталія Василівна є автором таких публікацій: 1. Сучасні дослідження шляхів вивчення іноземної мови // Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 14-й Международной научно-методической конференции. – Суми: СНАУ, 2007. – С. 9. 2. Педагогічні технології як засіб …

View page »

КЛЯЗНИКА Віта Миколаївна

Віта Миколаївна КЛЯЗНИКА –  викладач іноземних мов Комунального вищого навчального закладу "Житомирський базовий фармацевтичний коледж", спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Коло наукових інтересів: гендерні стереотипи в англійських пареміях; професійні й комунікативні мовні компетентності для успішної іншомовної комунікації у професійній та соціально-громадській сферах спілкування. Віта Миколаївна – автор статті: Клязника В. М. Методика забезпечення поточного контролю знань на …

View page »

КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна

Ірина Анатоліївна Княжева – професор кафедри дошкільної педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського", доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: Підготовка майбутніх викладачів вищої школи, розвиток методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності «Дошкільна освіта». Ірина Анатоліївна є автором таких публікацій: Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури : [монографія] / І. А. Княжева. …

View page »

КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна

Світлана Миколаївна Коваленко – доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: освіта дорослих за кордоном. Світлана Миколаївна є автором і співавтором таких публікацій:     Коваленко С. М.  Ґенеза явища освіти дорослих в Англії : ретроспективний огляд / С. М. Коваленко // Сучасна іншомовна освіта в Україні. – Суми : …

View page »

КОВАЛЬОВА Світлана Василівна

Ковальова Світлана Василівна – завідуюча кафедрою педагогічної майстерності КОІПОПК. Автор  23 публікацій, навчально-методичних посібників для вчителів  музики, серед них: "Розвиток творчої активності  вчителів музики  в сучасних  умовах: теорія й практика",  "Сучасна післядипломна освіта педагога-музиканта",електронний навчально-методичний посібник. Захоплюється створенням власних пісень для дітей різного віку,  що відзначаються надзвичайним мелодизмом, художньою образністю і використовуються в практиці вчителів музики. З  метою розвитку …

View page »

КОВРОВСЬКИЙ Ігор Григорович

Ковровський Ігор Григорович – вчитель Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені В.П.Дашенка Київської області, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист», нагороджений знаком «Відмінник освіти України», лауреат Київської обласної премії за заслуги в галузі освіти (2004 р.). Автор освітньої програми проблемно-тематичних курсів «Біблійна історія та християнська етика», які щороку проходять у Київському обласному …

View page »

КОЗАЦЬКА Ірина Вікторівна

Ірина Вікторівна Козацька – здобувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, магістрант спеціальності "011. Науки про освіту" спеціалізації "Педагогіка вищої школи" Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освітньої освіти України (друга половина XX століття). Ірина Вікторівна є автором та …

View page »

КОЗАЧЕНКО Галина Вікторівна

Галина Вікторівна Козаченко – методист Житомирського базового фармацевтичного коледжу, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка. Коло наукових інтересів: теоретичні засади розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю;  особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації; інноваційні підходи до навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у фармацевтичному коледжі; роль методичної роботи вищого навчального закладу …

View page »

КОЗИНЕЦЬ Інна Іванівна

Інна Іванівна Козинець – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: методична підготовка викладача, методика викладання дисциплін. Авторські публікації та видання: Козинець І. І. Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін / І. І. Козинець // Духовність особистості : методологія, теорія, практика : зб. наук. праць. – Луганськ …

View page »

КОЗИНЕЦЬ Ольга Дмитрівна

Ольга Дмитрівна Козинець – аспірантка кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Коло наукових інтересів: теорія і методика управління освітою. Ольга Дмитрівна є автором таких публікацій за останні 5 років: Козинець О. Д. Актуалізація дослідження діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ століття / О. Д. Козинець // …

View page »

КОЛЄНЦОВА Віра Михайлівна

Колєнцова Віра Михайлівна – завідувач кафедри української та іноземних мов Одеського  державного аграрного університету. У 1993 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю українська мова та література, одержала кваліфікацію спеціаліста філолога, викладача української мови та літератури. У 2006 році захистила дисертаційне дослідження з теми «Методика навчання правопису ветеринарних термінів (з використанням …

View page »

КОЛЕСНІКОВА Ірина Василівна

Ірина Василівна Колеснікова – викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І. Франка. Коло наукових інтересів: використання медіаосвітніх технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів. Ірина Василівна є автором таких публікацій за останні 5 років: Колеснікова І.В. Media culture and its …

View page »

КОЛОДЬКО Тетяна Миколаївна

Тетяна Миколаївна Колодько – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Навчалась в аспірантурі при КДПІІМ. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з теми: “Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у …

View page »

КОЛЯДА Михайло Георгійович

Михайло Георгійович Коляда  – завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, (м. Донецьк), доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: методика підготовки фахівців із захисту інформації; штучний інтелект у навчанні; комп’ютерне прогнозування. Михайло Георгійович є автором низки публікацій та видань, зокрема за останні 5 років …

View page »

КОМЛЯГІНА Віра Дмитрівна

Віра Дмитрівна Комлягіна – учитель англійської мови Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровського району Дніпропетровської області, учитель-методист. Коло професійних інтересів: соціалізація особистості, компетентісний підхід до навчання, сучасні технології навчання.

View page »

КОНДРАТЕЦЬ Інна Вікторівна

Інна Вікторівна Кондратець – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: рефлексійна та емоційна культура, мовленнєвий розвиток, освіта протягом життя, вікова психологія. Інна Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій: Кондратець І. В. Як відновити енергетичні ресурси : рефлексивна програма професійного антивигорання // Дошкільне виховання. …

View page »

КОНОХ Анатолій Петрович

Анатолій Петрович Конох – завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів: теоретичні та методологічні основи професійної підготовки май­бутніх фахівців зі спортивно-оздо­ровчого туризму в умовах класичного університету. Анатолій Петрович є автором та співавтором  таких публікацій: Конох А.П. Екологічний туризм : навчальний посібник [для студентів …

View page »

КОПТІЛА Юлія Михайлівна

Юлія Михайлівна Коптіла – методист відділу моніторингу якості освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів". Коло наукових інтересів: сучасні освітні тренди; застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному освітньому середовищі; особливості формування учнів нового покоління. Юлія Михайлівна є автором таких публікацій: Програма виховання "Агенти змін : покоління Z" / автор-укладач: …

View page »

КОРОБОВИЧ Людмила Петрівна

Людмила Петрівна Коробович – доцент кафедри менеджменту, начальник аналітично-координаційного центру Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: педагогічний менеджмент, моніторинг якості освіти, освітній маркетинг, менеджмент якості освіти, менеджмент знань. Людмила Петрівна є автором та співавтором таких публікацій: 1. Коробович Л.П. Організація системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі / …

View page »

КОРОЛЕВА Л.Н.

  Л.Н. Королева – проректор по научной работе Ростовского областного института повышения квалификации и переподготовки работников обра­зования (РОИПКиПРО),  кандидат педагогических наук,  доцент.

View page »

КОРОЛЮК Світлана Вікторівна

Світлана Вікторівна Королюк –  завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: управління навчальними закладами; управлінська культура керівника школи; громадсько-державне управління; громадсько активна школа; управління проектами. Світлана Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій: 1. Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монографія …

View page »

КОРОСТІЛЬ Лідія Анатоліївна

Лідія Анатоліївна Коростіль – доцент кафедри дошкільної та шкільної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: самоосвітня діяльність вчителя і учнів, методичний супровід особистісного професійного розвитку вчителя. Лідія Анатоліївна є автором і співавтором таких публікацій: Коростіль Л. А. Особливості самоосвіти школярів на початку ХХІ століття / Л. А.Коростіль // Педагогічні …

View page »

КОРЧАК Татьяна Андреевна

Татьяна Андреевна Корчак – доцент кафедры профессионального образования Государственного образовательного учреждения дополнительного педагогического образования Свердловской области "Институт развития образования", кандидат педагогических наук.

View page »

КОСОВА Катерина Олексіївна

Катерина Олексіївна Косова –  старший викладач кафедри прикладної математики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського У колі наукових інтересів К.О.Косової – дослідження питань, що пов’язаних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей з різноманітними порушеннями зору. Катерина Олексіївна протягом за останні п’ять років має такі публікації і видання: 1. Косова Е. А. Биркун Е. …

View page »

КОСОВСЬКА Мирослава Миронівна

Народилася на Львівщині. Після закінчення школи навчалася в Самбірському педагогічному училищі Львівської області, яке з відзнакою закінчила в 1988 році. Свою педагогічну діяльність розпочала вихователем дошкільного навчального закладу в м. Білій Церкві Київської області. Заочно закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка за спеціальністю "Українська мова і література". Працювала вчителем початкових класів, вчителем української …

View page »

КОТЕНКО Ольга Володимирівна

Ольга Володимирівна Котенко – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів О.В.Котенко:  становлення світогляду майбутніх учителів іноземної мови у процесі їх професійного становлення; теоретико-методологічні засади полікультурної освіти студентів педагогічних вищих навчальних закладів; психолого-педагогічні особливості викладання іноземної мови у початковій школі; формування …

View page »

КОЧУРСЬКА Інна Вікторівна

 Інна Вікторівна Кочурська – викладач-методист, завідувач предметної комісії Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича. Питання, які досліджує І.В. Кочурська:  сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів; соціальний аспект, гуманізація  підготовки майбутніх педагогів-музикантів; індивідуалізація підготовки фахівців у сфері мистецької освіти.          Інна Вікторівна – автор і співавтор низки публікацій: Кочурська, І.В. Урахування гендерних особливостей …

View page »

КОШЛЯК Валентина Іванівна

Валентина Іванівна Кошляк – заступник директора Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист. Коло інтересів:  моніторинг в освіті, інноваційні педагогічні технології, методологія особистісно-орієнтованого уроку української мови та літератури. В.І.Кошляк – автор і співавтор таких публікацій: Кошляк В.І. …

View page »

КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна

Ганна Юріївна Кравченко – проректор з наукової та експериментальної роботи КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти", завідувач кафедри управління якістю освіти, кандидат педагогічних наук. У 1988 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, факультет педагогіки і психології (дошкільної). У 1998 році закінчила інститут післядипломної освіти ХДПІ ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю "Початкове навчання". З 1998 по 2003 …

View page »

КРАВЧЕНКО Катерина Аркадіївна

Катерина Аркадіївна Кравченко – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Коло наукових інтересів – теорія і методика професійної освіти. Катерина Аркадіївна є автором низки публікацій: 1. Кравченко К.А. Імена в американському варіанті англійської мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2008. – С. 27-29. 2. Кравченко К.А. Власні …

View page »

КРАВЧЕНКО Оксана Олексіївна

Оксана Олексіївна Кравченко – декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук. Коло наукових інтересів складають вітчизняний історико-педагогічний досвід, гендерні дослідження, соціально-психолого-педагогічна реабілітація та підтримка осіб з особливими потребами, інноваційні технології підготовки майбутніх соціальних працівників та психологів. Оксана Олексіївна є …

View page »

КРАМАРЕНКО Алла Миколаївна

Алла Миколаївна Крамаренко – доцент кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – екологічна освіта, формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи. Алла Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій і видань: 1. Крамаренко А. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. …

View page »

КРАСНОВА Марина Алексеевна

Марина Алексеевна Краснова – проректор по научно-методической работе Минского областного института развития образования, кандидат педагогических наук, доцент.

View page »

КРЕМЕНЬ Василь Григорович

Кремень Василь Григорович народився 25 червня 1947 р. на Сумщині. Свою трудову біографію розпочав слюсарем Конотопського автопарку Сумської області. У 1966-1979 рр. — студент, аспірант, викладач, старший викладач, заступник декана філософського факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка.  З 1979 р. — інструктор, консультант, завідуючий сектором вищих навчальних закладів відділу науки і навчальних закладів ЦК КПУ. З …

View page »

КРУГЛА Наталія Анатоліївна

Наталія Анатоліївна Кругла – доцент кафедри філософії, політології та українознавства, декан факультету кібернетики та системної інженерії Херсонського національного технічного університету, кандидат історичних наук, доцент. Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, педагогічна етика, професійно-педагогічна самореалізація викладача, особистісно зорієнтовані технології навчання. Наталія Анатоліївна – автор і співавтор таких публікацій і видань: Кругла Н.А. Філософсько-педагогічні та методологічні засади …

View page »

КУЛИК Олена Єгорівна

Олена Єгорівна Кулик – начальник відділу освіти, молоді та спорту районної Чаплинської державної адміністрації Херсонської області. Здобувач ступеня кандидата педагогічних наук кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів: упровадження ІКТ у процес управління та в навчально-виховний процес.

View page »

КУРБАТОВА Тетяна Олексіївна

Тетяна Олексіївна Курбатова – старший науковий співробітник Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження, здобувач вченого ступеня кандидата педагогічних наук аспірантури Університету менеджменту освіти НАПН України. Коло наукових інтересів: світові наукові тенденції, стажування науково-педагогічних працівників за кордоном, організація міжнародних наукових проектів. Авторські публікації та видання: –   Курбатова Т. А. Использование цитратов  эссенциальных микроэлементов в питании …

View page »

КУЧЕРЯВА Юлія Володимирівна

Юлія Володимирівна Кучерява – вчитель української мови і літератури навчально-виховного комплексу: спеціалізована загальноосвітня школа – колеж №29 м. Вінниці, здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Коло наукових інтересів – інноваційна діяльність; педагогічна творчість учителя.

View page »

КУЧЕРЯВИЙ Руслан Миколайович

Руслан Миколайович Кучерявий – керівник фізичного виховання Комунального закладу вищої освіти «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради. Коло наукових інтересів: методика ведення занять із фізичної культури.

View page »