Return to К

КАРПЕНКО Євгенія Миколаївна

karpenkoЄвгенія Миколаївна Карпенко – старший викладач кафедри  англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в  початковій та дошкільній освіті.

Євгенія Миколаївна – автор таких публікацій:

  1. Карпенко Є. М. Мультимедійні програмні засоби у підготовці майбутнього фахівця з іноземних мов у дошкільній та початковій освіті [Електронний ресурс] / Є. М. Карпенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – Вип. 1. – Т. 57. – С. 50–55. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN _2017_57_1_7.
  2. Карпенко Є. М. Інформаційно-аналітичні уміння у системі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової ланки : принципи формування / Є. М. Карпенко // Інженерні та освітні технології. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 42–47.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5099