Return to К

КЛЮНІНА Наталія Василівна

Наталія Василівна Клюніна – старший викладач кафедри  педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Наталія Василівна є автором таких публікацій:

1. Сучасні дослідження шляхів вивчення іноземної мови // Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 14-й Международной научно-методической конференции. – Суми: СНАУ, 2007. – С. 9.

2. Педагогічні технології як засіб втілення в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів творчого потенціалу педагогів // Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 14-й Международной научно-методической конференции. – Суми: СНАУ, 2007.  – С. 8.

3. Вагомість соціокультурного компонента при викладенні іноземної мови // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Матеріали Міжнар. наук.конф. для студентів, аспірантів, науковців. У 6 ч. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – Ч. 6. – С. 149-151.

4. Розвиток творчої особистості учня шляхом диференційованого підходу до вивчення англійської мови // Педагогічні науки. Освітні інновації: Збірник наукових праць. – Ч. 1. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 117-125.

5. Радість пізнання світу // Сучасне навчальне обладнання : інновації, технології, досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 лютого 2010 року. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – С. 36-39.

6. Проблеми формування інноваційної культури студентів сучасного університету // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : Збірка матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми : СОІППО. – Т. ІІ. – 2010. – №4. – С. 357-358.

7. Критично мислити – як це? // Творчий потенціал як умова та засіб реалізації особистості в трансформаційному суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 жовтня 2010 р. У 2-х частинах. – Суми : Нота Бене, 2010. – Ч.1. – С. 71-76.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=474