Return to К

КОВАЛЬОВА Світлана Василівна


Ковальова Світлана Василівна – завідуюча кафедрою педагогічної майстерності КОІПОПК.

Автор  23 публікацій, навчально-методичних посібників для вчителів  музики, серед них: "Розвиток творчої активності  вчителів музики  в сучасних  умовах: теорія й практика",  "Сучасна післядипломна освіта педагога-музиканта",електронний навчально-методичний посібник.

Захоплюється створенням власних пісень для дітей різного віку,  що відзначаються надзвичайним мелодизмом, художньою образністю і використовуються в практиці вчителів музики.

З  метою розвитку творчої активності  вчителів  музики  Київського  регіону,  поширення педагогічного творчого досвіду області Ковальовою С.В.  створена "Майстерня творчого  пошуку "Пізнай себе", яка функціонує на базі Київського обласного інституту  післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Упродовж 2000-2007 років ґрунтовно досліджувала проблему розвитку творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації.  З 2005 року навчалась в аспірантурі Інституту післядипломної освіти та освіти дорослих АПН України відділу педагогічної естетики та етики, у листопаді 2007 року успішно захистила дисертацію з означеної проблеми за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=766