Return to К

КАЛАШНИК Любов Сергіївна

Любов Сергіївна Калашник – доцент кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Коло наукових інтересів: педагогіка КНР,  процес соціалізації дітей-сиріт у закладах освіти та соціальної опіки, ґенеза системи соціального піклування в КНР, форми закладів освіти для дітей-сиріт у КНР.

Любов Сергіївна – автор низки публікацій:

1. Калашник Л.С. Альтернативні заходи держави щодо зниження рівня сирітства (досвід КНР) / Л.С.Калашник // Вісник Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. – 2010. – № 1-2.– С. 95-98.
2. Калашник Л.С. Основні форми утримання дітей-сиріт в Україні та КНР (історична ретроспектива) / Л.С.Калашник // Проблема сучасної педагогічної освіти. – 2012. – Випуск 35.Частина 2. – С. 29-37.
3. Калашник Л.С. Педагогічно-правові засади інституту соціального піклування про дітей-сиріт в КНР / Л.С.Калашник // Теория и методика педагогической работы. – Одесса, 2012 – С. 77-89.
4. Калашник Л.С. Система підготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми-сиротами (досвід КНР) / Л.С.Калашник // Вісник Черкаського університету. – 2012. – № 10 (223). – С. 62-66.
5. Калашник Л.С. Організаційні аспекти системи педагогічного та соціального піклування про дітей-сиріт в КНР / Л.С.Калашник // Новий Колегіум. – 2012. – № 1. – С. 33-39.
6. Калашник Л.С. Перспективи розвитку системи соціального піклування про дітей-сиріт в КНР / Л.С.Калашник // Новий Колегіум. – 2013. – № 1. – С. 17-24.
7. Калашник Л.С. Психолого-педагогічні засади соціалізації вихованців закладів соціального піклування в КНР / Л.С.Калашник // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон :  КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – Випуск 19. – С. 269-277.
8. Калашник Л.С. Особливі форми підготовки педагогічного персоналу для роботи в закладах соціального піклування про дітей-сиріт в КНР / Л.С.Калашник // Вища освіта України. – 2013. – № 3 (50). – Додаток 1. "Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології". – Т. 2. – С. 158-161.
9*. Калашник Л. Соціалізація дітей-сиріт в США та Франції // Журнал Педагогічного університету провінції Хебей. Серія "Педагогічні науки". – 2013. –  № 15 (Жовтень). –  С. 42-45. (китайською мовою)

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2160