Return to К

КОРОСТІЛЬ Лідія Анатоліївна

Лідія Анатоліївна Коростіль – доцент кафедри дошкільної та шкільної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: самоосвітня діяльність вчителя і учнів, методичний супровід особистісного професійного розвитку вчителя.

Лідія Анатоліївна є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Коростіль Л. А. Особливості самоосвіти школярів на початку ХХІ століття / Л. А.Коростіль // Педагогічні науки та освіта : збірник наук. праць Запорізького ОІППО. – Вип. ХІV. – Запоріжжя : Акцент-Інвест-Трейд, 2014. – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html.
  2. Коростіль Л.А. Методична система формування в учнів основної школи вмінь самоосвіти в навчанні хімії [Електронне видання] / Л.А.Коростіль // Народна освіта. – 2014. – Випуск 3(24). – Режим доступу : www.narodnaоsvita.kiev.ua.
  3. Коростіль Л.А. Стан готовності вчителів сільської школи до професійної самоосвітньої діяльності / Л.А. Коростіль // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / гол. ред. З.П. Бакум. – Кривий Ріг : КДПУ, 2014. – Вип. 42. – С. 150–156.
  4. Коростіль Л.А. Підвищення професійної компетентності вчителів хімії засобами самоосвіти / Л. Коростіль // Особистісно-професійна компетентність педагога : теорія і практика : матеріали І Всеукраїнської наук.-метод. практичної конференції (м. Суми, 28 лютого 2017 року) / за заг. ред. Сєрих Л. В. – Суми : НІКО, 2017. С. 145–150.
  5. Коростіль Л.А. Здоров’язбережувальна компетентність учителя хімії : особливості, стан сформованості, напрями подальшого розвитку / Л. А. Коростіль, А. В. Метейко // Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів для реалізації проблеми «Навчальний заклад – територія здоров’я» : матеріали І обласної науково-педагогічної конференції (м. Суми 29 листопада 2017 р.) / за заг. ред. В.М. Успенської. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 142–147. 

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2559