Return to К

КУРБАТОВА Тетяна Олексіївна

Тетяна Олексіївна Курбатова – старший науковий співробітник Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження, здобувач вченого ступеня кандидата педагогічних наук аспірантури Університету менеджменту освіти НАПН України.

Коло наукових інтересів: світові наукові тенденції, стажування науково-педагогічних працівників за кордоном, організація міжнародних наукових проектів.

Авторські публікації та видання:

–   Курбатова Т. А. Использование цитратов  эссенциальных микроэлементов в питании населения с целью  устранения их дефицита [Электронный ресурс] / Т. А. Курбатова //  Микроэлементы в питании населения в условиях чрезвычайных ситуаций: актуальные вопросы, проблемы, практические решения : материалы Международной научно-практической конференции. –  К., 2014. –  С. 72. – Режим доступа : http://ndiresurs.gov.ua /images/pdf /matkonf.pdf.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2593