Return to К

КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна

Ганна Юріївна Кравченко – проректор з наукової та експериментальної роботи КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти", завідувач кафедри управління якістю освіти, кандидат педагогічних наук.

У 1988 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, факультет педагогіки і психології (дошкільної).

У 1998 році закінчила інститут післядипломної освіти ХДПІ ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю "Початкове навчання".

З 1998 по 2003 рр. здійснювала наукове дослідження з проблеми “Освоєння  вчителями початкових класів директивних освітніх інновацій в умовах внутрішньошкільної науково-методичної роботи” (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, отримала ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2002 року та до теперішнього часу працює в Харківському науково-методичному інституті безперервної освіти, спочатку на посадах викладача, старшого викладача кафедри педагогіки. Зараз завідувач кафедрою управління якістю освіти.

Працює над дослідженням проблеми «Адаптивне управління кафедрою в системі післядипломної педагогічної освіти». Список друкованих праць:  

1. Кравченко Г.Ю. Значення компетентнісного підходу в  навчально-виховному процесі ЗНЗ  І-ІІІ ступенів // Ідеї, реалії та перспективи педагогічних інновацій: філософія, психологія, методика. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції м. Суми 20-21 квітня 2006 р. 

2. Кравченко Г.Ю. Інноваційне навчання  вчителів ЗНЗ в системі безперервної освіти // Формування професійної компетентності вчителя початкової школив контексті моніторингу якості освіти. Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції м. Переяслав-Хмельницький  4-5 квітня 2006 р. 

3. Кравченко Г.Ю. Сучасні підходи до розвитку поняття якості освіти // Моделі розвитку сучасногї української школи. Матеріали Всеукраїнської  науково – практичної конференції м. Черкаси. – 2006 р. 

4. Кравченко Г.Ю. Науково-методичне забезпечення моніторингу освіти // Адаптивне управління як засіб реалізації стратегічних цілей закладу освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Севастополь 15-17 вересня 2006 р. – С. 44-50. 

5. Кравченко Г.Ю. Створення інноваційного середовища в ЗНЗ: Науково-методичний посібник / За заг. ред. Покроєвої Л.Д. – Харків.: ХОНМІБО, 2007. 

6. Кравченко Г.Ю. Забезпечення мотиваційної готовності вчителів ЗНЗ до впровадження директивних освітніх інновацій / Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.. 335. – Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2007. 

7. Кравченко Г.Ю. Сучасні підходи до  підвищення якості підготовки педагогічних працівників в умовах  післядипломної педагогічної освіти // Науково-практичний освітньо-популярний часопис «Імідж сучасного педагога». – Полтава: ПДПУ, 2007. – №7-8 (76-77). 

8. Кравченко Г.Ю. Експериментальна робота навчальних закладів освіти як один із шляхів інноваційної діяльності педагогічних працівників // Нова педагогічна думка. – № 4. – 2007. 

9. Кравченко Г.Ю. Формування професійної компетентності вчителя через створення інноваційного середовища ЗНЗ / Післядипломна освіта в Україні. –2007. – №1(10). 10. Кравченко Г.Ю. Дослідно-експериментальна діяльність у Харківському регіоні з проблеми «Моніторинг якості освіти навчального закладу» // Матеріали Всеукраїнської конференції (16-17 квітня 2008 року). – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2008. 

11. Кравченко Г.Ю. Дослідно-експериментальна діяльність у Харківському регіоні (з досвіду роботи). – ХОНМІБО, 2008.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=770