Return to К

КОСОВА Катерина Олексіївна

Катерина Олексіївна Косова –  старший викладач кафедри прикладної математики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

У колі наукових інтересів К.О.Косової – дослідження питань, що пов’язаних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дітей з різноманітними порушеннями зору.

Катерина Олексіївна протягом за останні п’ять років має такі публікації і видання:

1. Косова Е. А. Биркун Е. Ю. Некоторые вопросы преподавания информатики в школах для слабовидящих детей // Науковий часопис НПУ ім.М.Драгоманова. Серія №2. Компьютерно-орієнтовані системи навчання: 36. наукових праць / Редрада. – К.: НПУ імені Драгоманова, 2008.– №6 (13).– С. 182.

2. Косова К. О. Освоєння комп'ютерних технологій в початкових класах шкіл для дітей з порушенням зору. Результати соціологічного дослідження // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія №16. Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики / Редрада. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2008. –  №9(19). – С. 189.

3. Косова К. О. Особливості методики навчання|вчення| та змісту |вміст, утримання| освіти з інформатики для учнів початкових класів з|із| порушенням зору // Молодь і ринок. – 2009. – №4 (51). – С. 95.

4. Косова Е. А., Биркун Е. Ю. Использование информационно-компьютерных технологий в обучении младших школьников с нарушением зрения. Понятие индивидуальной компьютерной среды // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения / Труды КГМУ им. С. И. Георгиевского. – 2009. –  Т. 145. – Ч. 1. – С. 42.

5. Косова К. Викладання "Основ інформатики і комп'ютерної техніки" для молодших школярів з порушенням зору // Початкова школа. – 2009 – №6.– С. 33.

6. Косова К. О. Щодо індивідуального комп'ютерного середовища для дітей з порушенням зору // Дефектологія. –  2009. –  №4. – С. 36.

7. Косова Е. А. Организация системы дистанционного образования для детей с пониженным зрением // Материалы 5-ой Международной научно-технической конференции “Проблемы подготовки и переподготовки специалистов в сфере информационных технологий” (18-21 сентября 2007г, г. Севастополь). – С. 49-50.

8. Косова Е. А. Программа поддержки дистанционного обучения для детей с нарушением  зрения: первые результаты // Материалы 6-ой Международной научно-технической конференции “Проблемы подготовки и переподготовки специалистов в сфере информационных технологий” (9-12 сентября 2008г, г. Севастополь). – С. 98-99.

9. Косова Е. А.      Подготовка специалистов к использованию информационных технологий в ообучении детей с нарушением зрения // Новітні комп'ютерні технології: Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ-Севастополь, 15-18 вересня 2009 р. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2009. – С. 105.

10. Косова Е. А. Информационно-коммуникационные технологии в обучении учащихся начальных классов с нарушением зрения: учебно-методическое пособие / Е. А. Косова; М-во образования и науки Украины, ТНУ им.В.И.Вернадского, каф. прикладной математики. – Симферополь, 2009. – 139 с.

10. Косова Е. А. Место информационно-коммуникационных технологий в обучении детей с нарушением зрения [Электронный ресурс] / Е. А. Косова // Електронне наукове фахове видання „Народна освіта”. – 2010. – №2(11). – Режим доступа: http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/11/statti/kosova.htm.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=488