Return to К

КОРОЛЮК Світлана Вікторівна

Світлана Вікторівна Королюк –  завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: управління навчальними закладами; управлінська культура керівника школи; громадсько-державне управління; громадсько активна школа; управління проектами.

Світлана Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій:

1. Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : монографія / С.В.Королюк. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 168 с.

2. Королюк С.В. Модель управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / С.В.Королюк // Імідж сучасного педагога. − 2008. – № 3-4. – С.126-130.

3. Королюк С.В. Розвиток соціального партнерства між школою та громадою / С.В.Королюк // Постметодика. – 2008. – № 1 (78). – С. 49-53.

4. Королюк С.В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти / С.В.Королюк // Освіта Полтавщини. – 2009. – №19. – С. 20-25.

5. Королюк С.В. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного керівника освітнього закладу / С.В.Королюк // Імідж сучасного педагога. – 2009. – №8-9. – С. 31-35.

6. Королюк С.В. Особливості громадсько-державного управління в діяльності сучасної школи  / С.В.Королюк // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – №3. – Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua./docs/3/Koroliuk.pdf.

7. Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: [24-год. основний спецкурс] // План, програма та навчально-методичні матеріали спецкурсу / автори-укладачі С.В.Королюк, М.В.Ворон. – К., 2010. – 143 с.

8. Лідерство та інклюзивна освіта : навч.-курс і навч.-мет. посібник / С.М.Єфімова, С.В.Королюк. – К. : СПД-ФО Парашин І.С., 2011. – 81 с.

9. Ковальчук В.І. Від громадсько-активної школи до громадсько-державного управління : навчально-методичний посібник / В.І. Ковальчук, С.В. Королюк. – К. : Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"; ФО-П Парашин К.С., 2011. – Ч.І. – 125 с.

10. Школа для громади, громада для школи. Частина ІІ. Удосконалення діяльності громадсько-активної школи задля демократичного розвитку громади / за заг. ред. Л.І.Даниленко; Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". – К. : ФО-П Парашин К.С., 2010. – 172 с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=486