Return to К

КАЧАН Богдана Михайлівна

kachanБогдана Михайлівна Качан – викладач кафедри іноземних мов ВДНЗ „Буковинський державний медичний університет“.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, дидактика, створення дидактичних ігор, перекладознавство.

Богдана Михайлівна є автором таких публікацій:

  1. Качан Б.М. Лексичні та графічні характеристики скорочень. Їхні різновиди у німецькій фаховій мові «технології лабораторної діагностики та лікування, способи їх перекладу/ Б.М. Качан // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський журнал. Серія «Філологічні науки» / ред. Т.Бойчук, Ш поріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ. – 2017 №1 (13) – С. 77-80
  2. Kachan B. Die Anwendung der digitalen Medien für Pharmaziestudenten im Deutschunterricht. // Гуманітарна складова у світлі сучасних парадигм: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (14-15 квітня 2016, Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016 – c. 106-112
  3. Kachan B. Methodical aspects of using role-played and intellectual games during the German classes for medical students // International scientific professional periodical journal “The Unity of science” June, 2016 / publishing office Beranovych str., 130, Czech Republic – Prague, 2016. – с. 33-35.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4928