Return to К

КІРИК Марія Юріївна

Марія Юріївна Кірик – методист кабінету дошкільної і початкової освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Коло наукових інтересів: пошук, розроблення та апробація сучасних методів, прийомів і засобів навчання шестиліток з урахуванням індивідуальних особливостей сприйняття, що впливають на усвідомлення навчального матеріалу.

Марія Юріївна є автором і співавтором таких публікацій:

1. Кірик М.Ю. Арт-терапія як засіб навчання і виховання молодших школярів у "Веселковій школі" / М.Ю. Кірик // Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2008-2009. – № 4-5. – С. 441-445.

2. Кірик М.Ю. Експериментальне впровадження інноваційної технології / М.Ю. Кірик // Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2007. – № 2-3. – С. 241-250.

3. Кірик М.Ю. Розвиток  особистості молодшого школяра в процесі експериментального оздоровчо-випереджуючого навчання / М.Ю. Кірик / Матеріали конференції. – Івано-Франківськ, 2006. – 384 с.

4. Химинець В.В. Педагогічна майстерність учителя початкової школи / Химинець В.В., Кірик М.Ю., Гордуз Н.О. // Слово вчителя. – Ужгород : ЗІППО, 2009. – № 7 (112).  – С. 4-5.

5. Кірик М.Ю. Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі / М.Ю.Кірик // Освіта Закарпаття. – Ужгород :  Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2008. – № 8. – С. 45-51.

6. Химинець В.В. Інновації в початковій школі : навч.-метод. посібник / В.В.Химинець, М.Ю. Кірик. – Тернопіль, 2009. – 307 с.

7. Кірик М.Ю. Сучасні погляди на історію методики навчання грамоти шестиліток / М.Ю. Кірик // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 9. – С. 45-53.

8. Кірик М.Ю. Історія становлення методів навчання грамоти / М.Ю. Кірик // Початкова освіта. Методичний порадник. – 2011. – Вип. 7 (55). – № 28 (604).  – С. 7-9.

9. Кірик М.Ю. Психологічні та лінгвістичні основи навчання грамоти // Початкова освіта. Методичний порадник. –2011. – Вип. 7 (55). –  № 28 (604). – С. 9-13.

10. Кірик М.Ю. Навчання грамоти першокласників : психологічні та лінгвістичні основи / М.Ю. Кірик // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. –  20011. – Вип. 11. – С. 65-71.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=470