Return to К

КРАВЧЕНКО Оксана Олексіївна

Оксана Олексіївна Кравченко – декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор педагогічних наук.

Коло наукових інтересів складають вітчизняний історико-педагогічний досвід, гендерні дослідження, соціально-психолого-педагогічна реабілітація та підтримка осіб з особливими потребами, інноваційні технології підготовки майбутніх соціальних працівників та психологів.

Оксана Олексіївна є автором і співавтором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Всеукраїнський Пролеткульт : освітньо-просвітницька та культуротворча діяльність (1917–1932) : монографія / О.О. Кравченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 386 с.
  2. Історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. : О. О. Кравченко, О. О. Матрос. – Умань, 2016. – 68 с.
  3. Соціальне виховання як наукова категорія соціальної педагогіки // Mysl і praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. –Mozliwosci I zagrozenia dla rozwoju czlowieka w perspektywie europejskiej. – Rzeszow, 2012. – Tom 2. – S. 320–328.
  4. Кравченко О. О. Роль Студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : наук.-метод. журн. – К., 2013. – № 2–3. – С. 177–184.
  5. Кравченко О. О. Сучасні підходи до забезпечення освітньої інтеграції дітей з аутизмом // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців : сучасні тенденції : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 29–31.
  6. Кравченко О. О. Соціально-психологічна реабілітація людей з інвалідністю : можливості надомної праці // International scientific conference "Modernization of educational system: world trends and national peculiarities" : Conference Proceedings, 23 February. – Kaunas : Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. – p.p. 107–110.
  7. Кравченко О. О. Соціально-психологічний театр в умовах реалізації соціально-виховної практики : з досвіду впровадження // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Випуск 3. – С. 215–220.
  8. Кравченко О. О. Problematyka wdrażania podejścia płci w procesie szkolenia pracowników społecznych // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упорядн. О. Б. Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 7. – Том 2. – С. 17–25.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5680