Return to К

КОЛЕСНІКОВА Ірина Василівна

kolesnikovaІрина Василівна Колеснікова – викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Коло наукових інтересів: використання медіаосвітніх технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів.

Ірина Василівна є автором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Колеснікова І.В. Media culture and its importance in modern information-oriented society  // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, №2(2) / Initiated by Ukraine and Ukrainians Abroad Not-for-profit Corporation, New York NY, USA, 2016. – Випуск 2(2). – С. 91–95.
  2. Колеснікова І.В. Андрагогічний підхід до розвитку медіа-культури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти  / В.І. Колеснікова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Випуск 89. – Ч. 2. – С. 117–121.
  3. Колеснікова І.В. Використання медіа-освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога  / Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць / за заг. редакцією В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Завязун. – Житомир : Полісся, 2016. – Ч. 2. – С. 20–24.
  4. Колеснікова І.В. Медіакультура сучасного вчителя / І. В. Колеснікова // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. –– Монреаль : ЦСП «НБК» ; Сєвєродонецьк : в-во СНУ ім. В.Даля. – Частина 1. – С. 179–182.
  5. Колеснікова І.В. Медіакомпетентність сучасного педагога / І. В. Колеснікова // Реалізація компетентнісного підходу в освітньому просторі регіону : збірка матеріалів конференції  / за ред. О.В. Пастовенського. – Житомир : Полісся, 2016. – С. 106–110.
  6. Колеснікова І.В. Використання хмарних сервісів google у професійній діяльності педагогів / І. В. Колеснікова // Навчально-методичні матеріали для курсів підвищення кваліфікації педагогів Житомирщини : навчально-методичний посібник ; Кафедра методики викладання навчальних предметів / за ред. І.І. Смагіна. – Житомир : Полісся, 2016. – Ч. ІV. – С. 125–132.
  7. Колеснікова І.В. Медіакультура та її значення в сучасному інформаційному суспільства : навчально-методичний посібник / І. В. Колеснікова // Навчально-методичні матеріали для курсів підвищення кваліфікації педагогів Житомирщини ; Кафедра методики викладання навчальних предметів / за ред. І.І. Смагіна. – Житомир : Полісся, 2016. – Частина ІV. – С. 132–138.
  8. Колеснікова І. В. Андрагогічні засади підготовки вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Ірина Василівна Колеснікова // Житомирщина педагогічна : електронний науково-методичний журнал. – 2016. – №2 (2). Режим доступу : http://imso.zippo.net.ua/index.php?page_id=24

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5008