Return to К

КАРПИЧ Ірина Олександрівна

Ірина Олександрівна Карпич – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України у 20-х – 30-х роках ХХ століття; актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Ірина Олександрівна є автором та співавтором низки видань і публікацій:

  1. Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : монографія / І. О. Карпич. – Умань : Візаві, 2016. – 184 с.
  2. Карпич І. О. Соціальна політика в Україні як основа державної молодіжної політики / І. О. Карпич, Н. М. Коляда // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи : колективна монографія / [авт. кол. : І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 7–15.
  3. Карпич І. О. Особливості організації соціального виховання  у 20‑х рр. ХХ ст. / І. О. Карпич // Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-х років ХХ століття) : колективна монографія / [авт. кол. : І. В. Албул, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін.]. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2018.  – С. 25–34.
  4. Соціальна політика : навчальний посібник / уклад. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. –  Вид. 3-е, доповн. та переробл. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2018. – 172 с.
  5. Проблеми теорії та практики соціального виховання на сторінках періодичних видань України (20 – початок 30-х рр. ХХ ст.) : наукове видання / укл. І. О. Карпич, Н. М. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 128 с.
  6. Карпич І. О. Історія становлення та розвитку періодичних видань України в контексті політики соціального виховання (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Історико-педагогічний альманах. – 2016. – № 1. – С. 19–24.
  7. Карпич І. О. Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20‑ті рр. ХХ ст.) / І. О. Карпич // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. – К. : Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 24. – Т. 1. – (Серія 11 "Соціальна робота. Соціальна педагогіка"). – С. 58–64.
  8. Карпич І. О. Правове регулювання соціальної роботи в Україні / І. О. Карпич // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ "Візаві", 2017. – Вип. 1. –  Ч. 1. – С. 41–47.
  9. Карпич І. О. Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення / І. О. Карпич, О. О. Матрос // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ "Видавничий дім "Гельветика", 2017. – № 9. – С. 373–376.
  10. Карпич І. О. Особливості соціалізації особистості в дитячих об’єднаннях / І. О. Карпич, М. В. Перфільєва // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : ТОВ "Видавничий дім "Гельветика", 2018. – № 1. – С. 788–790.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5835