Return to К

КАБАН Лариса Василівна

Кабан Лариса Василівна народилася в м. Івано-Франківську, де і здобула середню освіту. Закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Тичини за спеціальністю: вчитель початкових класів.

Трудову діяльність розпочала вчителем української мови і літератури у загальноосвітній школі  № 15 м. Білої Церкви. Заочно закінчила відділення української філології Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини.

У 1999 році перейшла працювати в Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів методистом навчально-методичного кабінету української мови і літератури, а згодом – вченим   секретарем інституту. Кабан Л.В. – автор Положень про діяльність науково-методичної та Вченої рад інституту післядипломної педагогічної освіти.

З 2005 року Л.В.Кабан – сертифікований тренер-методист з педагогічного оцінювання за україно-європейським проектом TEMPUS/TACIS "Справедливе оцінювання".

Навчається в аспірантурі кафедри менеджменту освіти ЦІППО АПН України, працює над проблемою контролю й оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону. Результати дослідження висвітлено у наукових статтях та низці методичних рекомендацій з проблем упровадження інноваційних проектів у освітні системи локального, районного (міського), регіонального рівнів.

Авторські публікації з проблеми:

1. Кабан Л.В. Науково-дослідна робота в регіоні: досвід і перспективи розгортання // Світло. – 2002. – №1. – С.17-20.

2. Кабан Л.В. До проблеми створення  авторських навчальних програм // Початкова школа .- 2003.- №11.-С.15-20.

3. Кабан Л.В. Дослідження проблеми управління розвитком інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів // Післядипломна освіта. – 2005. – № 1. – С. 64-70.

4. Кабан Л.В. Научно-методическая экспертиза авторских учебных программ // Сборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции "Инновационные технологии в образовании" (16-19.09.2004г.). – Симферополь, 2004.

5. Кабан Л.В. Організація та зміст діяльності науково-методичної ради інституту післядипломної педагогічної освіти / Науково-організаційні основи експертизи інноваційної освітньої діяльності в регіоні: Науково-методичний посібник/ За ред. Л.І.Даниленко. – К.: Логос, 2006. – С.112-122.

6. Кабан Л.В. Інноваційна школа як феномен у сучасній системі освіти/ Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: Збірник матеріалів наукової конференції (24-25 червня, 20 серпня 2003р.) / Ред. кол.: Н.І.Клокар (голова), В.В.Потіха, О.В.Чубарук та ін. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С. 45-49.

7. Кабан Л.В. Положення про експертну комісію науково-методичної ради КОІПОПК // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської ОДА та КОІПОПК.- 2006. – № 5 (травень).

8. Кабан Л.В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону// Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. – Вип. ІІІ / Ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2006. – С.180-191.

9. Основи педагогічного оцінювання. Ч. ІІ. Практика: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників. – К.: Майстер-клас, 2005. – 56с. (Кабан Л.В.- 20с. – 0,9 авт.арк.).

10. Кабан Л.В. Організація науково-методичної експертизи інноваційних проектів у  обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології в освіті" (22-24 вересня 2006 р.).

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=747