Return to К

КРЕМЕНЬ Василь Григорович

Василь Кремень

Кремень Василь Григорович народився 25 червня 1947 р. на Сумщині. Свою трудову біографію розпочав слюсарем Конотопського автопарку Сумської області.

У 1966-1979 рр. — студент, аспірант, викладач, старший викладач, заступник декана філософського факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка.  З 1979 р. — інструктор, консультант, завідуючий сектором вищих навчальних закладів відділу науки і навчальних закладів ЦК КПУ. З 1986 р. — інструктор відділу науки і навчальних закладів, помічник завідуючого відділом, завідуючий сектором партійних наукових і навчальних закладів ідеологічного відділу ЦК КПРС.

У 1991-1992 рр. — провідний науковий працівник, заступник директора Інституту соціально-політичних досліджень РАН (м. Москва).

У 1992-1994 рр. — заступник директора та завідуючий відділом методології прийняття соціально-політичних рішень Національного інституту стратегічних досліджень.

У 1994-1998 рр. — керівник Служби з питань гуманітарної політики, керівник Управління внутрішньої політики, керівник Управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України.

У 1998-1999 рр. — народний депутат III-го скликання, голова підкомітету з питань фахової освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

З 30.12.1999 р. по 03.02.2005 р. — Міністр освіти і науки України.

Президент Академії педагогічних наук України, член президії НАН України, член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, президент товариства "Знання" України, заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Доктор філософських наук. Професор. Автор більше 200 наукових праць з проблем соціально-політичного розвитку суспільства, філософії і педагогіки.

Академік Національної академії наук України, академік Академії педагогічних наук України, зарубіжний член Російської академії освіти.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Міжнародної премії ім. Г.Сковороди.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

На даний час – президент Академії педагогічних наук України, академік НАН України.

Автор більше 200 наукових праць з проблем соціально-політичного розвитку суспільства, філософії і педагогіки, зокрема:

1. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К., 2003. – 215 с.

2. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна – проблеми самоорганізації. В 2 т. – К.: Промінь, 2003. – Т. 1: Критика історичного досвіду. –384 с.; Т. 2: Десятиріччя суспільної трансформації. – 464 с.

3. Кремень В.Г. и др. Философия истории. – К.; Харьков, 2003.

4. Кремень В.Г. Дистанційна освіта – перспективний шлях розв'язання сучасних проблем розвитку професійної освіти // Вісн. акад. дистанційної освіти. – 2003. – № 1. – С. 4-11.

5. Кремень В.Г. Освіта і наука визначать авторитет держави // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 1.

6. Кремень В.Г. Підготовка вчителя в умовах переходу загальноосвітньої школи на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Постметодика. – 2003. – №1.

7. Кремень В.Г. Філософія освіти XXІ століття // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 2-6.

8. Кремень В.Г. Сучасна освітня політика у контексті соціал-демократичних цінностей  // Наше гасло. – 2004. – № 1-2.  – С. 19-21.

9. Кремень В.Г. Політику розширення доступу до вищої освіти слід продовжувати // Освіта. – 2004. – № 23.

10. Кремень В.Г. Тест для Министра // День. – 2004. – № 61; № 62.

11. Кремень В.Г. Найближчими роками треба подвоїти фінансування вищої школи України // Освіта України. – 2004. – № 36.

12. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448с.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=772