Return to К

КОПТІЛА Юлія Михайлівна

Юлія Михайлівна Коптіла – методист відділу моніторингу якості освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів".

Коло наукових інтересів: сучасні освітні тренди; застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному освітньому середовищі; особливості формування учнів нового покоління.

Юлія Михайлівна є автором таких публікацій:

  1. Програма виховання "Агенти змін : покоління Z" / автор-укладач: Ю. М. Гребеніченко. – Біла Церква : КНЗ КОР "КОІПОПК", 2018. – 92 с.
  2. Гребеніченко Ю. М. Коучинг – новітня складова професійно-особистісного розвитку сучасного педагога [Електронний ресурс] / Ю. М. Гребеніченко  // Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах : збірник матеріалів Інтернет-конференції (30-31 травня 2018 р.). –  Режим доступу : http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/boppndsu/schedConf /presentations#.W4zfliQzYnT.
  3. Гребеніченко Ю. М. Он-лайн-освіта як  вагомий виклик сьогодення / Ю. М. Гребеніченко  // Інноваційні наукові дослідження : теорія, методологія, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23-24. 02. 2018 р.). – С. 187–189.
  4. Гребеніченко Ю. М. Учитель Нової української школи – агент освітніх змін / Ю.М. Гребеніченко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих : історія, теорія, технології : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції ( 19 квітня 2018 р.) – С. 63–64.
  5. Гребеніченко Ю. М. Вектори освітніх трансформацій виховного простору Нової української школи / Ю. М. Гребеніченко // Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій : виховний, психологічний, інклюзивний виміри : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (21-22 вересня 2018 р.). – С. 41–43.
  6. Гребеніченко Ю. М. Аксіологічний аспект у професійному становленні педагога-фасилітатора нового освітнього простору [Електронний ресурс] / Ю. М. Гребеніченко // Неперервна освіта нового сторіччя : досягнення та перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (14-21  травня  2018 р.). –  Режим доступу :  https://drive.google.com/file/d/1A2bZescS-vBVhPcO16rVl9RgE65d8Vhm/view.
  7. Коптіла Ю. М. Актуальність електронних навчальних посібників у сучасному освітньому середовищі / Ю. М. Коптіла // Сучасні інформаційні технології в освіті та науці : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (8-9 листопада 2018 р.). – С. 88–96.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5809