Return to К

КРАВЧЕНКО Катерина Аркадіївна

Катерина Аркадіївна Кравченко – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Коло наукових інтересів – теорія і методика професійної освіти.

Катерина Аркадіївна є автором низки публікацій:

1. Кравченко К.А. Імена в американському варіанті англійської мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2008. – С. 27-29.

2. Кравченко К.А. Власні назви в американському варіанті англійської мови // Україна наукова : матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 23-25 грудня 2008 року. – Київ, 2008. – С. 41-42.

3. Кравченко К.А. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні іноземних мов з метою виховання толерантності // Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18березня 2009 року. – Суми, 2009. – С. 43-44.

4. Кравченко К.А. Етика міжнародних ділових зустрічей. Офіційна мова // Науковий потенціал України – 2009 : матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 25-27 березня 2009 року. – Київ, 2009. – С. 55-56.

5. Кравченко К.А. Особливості історичного розвитку вищої педагогічної професійної освіти Німеччини // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. :  Мартинюк М. Т. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010. – Ч. 2. – С. 315-323.

6. Кравченко К.А. Використання мультимедійних технологій у навчанні іноземної мови студентів гуманітарних спеціальностей педагогічного вузу // Лінгвістичні та методологічні проблеми навчання мови як іноземної : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. В.К.Зернової. – Полтава, 2010. – С. 262-265.

7. Кравченко К.А. Особливості неперервної педагогічної професійної підготовки в Європі // Розбудова освіти для суспільства знань : мова, полікультурність, особистість : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. –  Умань : РВЦ "Софія", 2010. – С. 45-47.

8. Кравченко  К.А.  Історія становлення вищої освіти Німеччини  /  К.А.Кравченко //  Сучасна освіта і наука в Україні : наукові здобутки, стан і перспективи : матеріали VI Всеукраїнської з міжнародною участю науково- практичної заочної конференції "Сучасна освіта і наука в Україні : наукові здобутки, стан і перспективи" (м. Запоріжжя,  27-28 січня 2011 р. ) / Всеукраїнське громадське об’єднання "Нова освіта". – Запоріжжя, 2011. – Ч. І. –  С. 60-64.

9. Кравченко  К.А.  Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови як проблема педагогічного дослідження  / К.А.Кравченко //  Нова педагогічна думка : матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції "Європейський простір вищої освіти як основа  розвитку суспільства знань". – 2012.  – № 1. – Ч. І. – С. 282-284.

10. Кравченко  К. А.  Характерні риси та особливості організації вищої  освіти Німеччини  /  К.А.Кравченко //  Україна і світ : гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес : матеріали  Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів та аспірантів. – Харків, 2012.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=497