Return to К

КОЗАЦЬКА Ірина Вікторівна

Ірина Вікторівна Козацька – здобувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, магістрант спеціальності "011. Науки про освіту" спеціалізації "Педагогіка вищої школи" Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освітньої освіти України (друга половина XX століття).

Ірина Вікторівна є автором та співавтором таких публікацій і видань за останній рік:

  1. Козацька І. В. Періодизація процесу підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина XX століття) / І. В. Козацька // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2017» : збірник матеріалів XIX Всеукраїнської наук.-практ. конф. мол. учених (м. Черкаси, 27-28 квіт. 2017 р.). – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2017. – С. 278–281.
  2. Гнезділова К. М. Політехнізація підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (50-ті – 60-ті роки XX ст.) / К. М. Гнезділова, І. В. Козацька // Наукові записки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 11(III). – (Серія «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти»). – С. 15–18.
  3. Козацька І. В. Реформування шкільної математичної освіти і процесу підготовки майбутнього учителя математики в системі педагогічної освіти України (1970 – 1983 рр.) / І. В. Козацька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – Вип. 146. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 44–48.
  4. Козацька І. В. Передумови підготовки майбутніх учителів математики у системі педагогічної освіти України (перша половина XX ст..) / І. В. Козацька // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. – Черкаси : ЧНУ, 2017. – № 7. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 66–71.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5049