Return to К

КОНДРАТЕЦЬ Інна Вікторівна

Інна Вікторівна Кондратець – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: рефлексійна та емоційна культура, мовленнєвий розвиток, освіта протягом життя, вікова психологія.

Інна Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій:

 1. Кондратець І. В. Як відновити енергетичні ресурси : рефлексивна програма професійного антивигорання // Дошкільне виховання. – 2016. – № 10. – С. 20–23.
 2. Кондратець І. В. Самоменеджмент – ключ до успіху : рефлексивна програма професійного антивигорання // Дошкільне виховання. – 2016. – № 11. – С. 23–25).
 3. Кондратець І. В. Мотиваційно-ціннісна готовність дітей, педагогів, батьків до рефлексивного самоаналізу взаємостосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології  Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2015. –  Том IV. – Вип. 11. – С. 105–115.
 4. Кондратець І. В. Рефлексія – "щеплення" від професійного вигоряння // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С. 21–23.
 5. Кондратець І. В. Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів  бути активними учасниками гри // Вихователь-методист. – 2017. – № 2. – С. 12–21.
 6. Кондратець І. В. Педагогічний плейбек. Ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 20–24.
 7. Кондратець І. Щасливий педагог – щасливі діти // Дошкільне виховання. – 2017. – №10. – С.18–20
 8. Кондратець І.,   Бєлєнька Г.  Засоби формування у студентів свідомого ставлення до навчання // Молодий вчений. – 2018. –  № 8.1 (60.1). – С. 12–17.
 9. Кондратець І. В. Вербальне заохочення як ефективний засіб формування впевненості у дітей дошкільного віку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Харків : КЦ ФОП Іванової М. А., 2018. – Випуск 14. – Том IV. Психологія розвитку дошкільника. – С. 167–180.
 10. Кондратець І. В. Рефлексійна культура педагогів у системі післядипломної освіти // Професійна підготовка у вимірі нових освітніх реалій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2018 року) / упоряд. Гуменюк І. В., Джус О. В., Кучерак Н. В., Труш Н. В., Паска Т. В., Сидорчик Ю. Р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – Ч. 1. – С. 205–2014.
 11. Кондратец И. В. Роль рефлексивной культуры в профессиональном развитии педагогов дошкольных // Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся : от традиции к инновации : сборник материалов I Междунар. науч.-практ. конф.    (20 апреля 2018 года, Барановичи, Респ. Беларусь) / редкол. : [В. В. Климук (гл. ред.) и др.]. – Барановичи : БарГУ, 2018. –  С. 13–15.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5790