↑ Return to К

Print this Сторінка

КОЛЯДА Михайло Георгійович

Михайло Георгійович Коляда  – завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, (м. Донецьк), доктор педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: методика підготовки фахівців із захисту інформації; штучний інтелект у навчанні; комп’ютерне прогнозування.

Михайло Георгійович є автором низки публікацій та видань, зокрема за останні 5 років ним опубліковано такі роботи:

1. Коляда М.Г. Современное бизнес-прогнозирование на компьютере : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М.Г.Коляда. – Донецк : ДОУ, 2005.— 252 с.

2. Коляда М.Г. Информатика / М.Г.Коляда. – М. : ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007 – 192 с.

3. Коляда М.Г. Програмування в Delphi для фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою : навчальний посібник / М.Г.Коляда. – Донецьк : ДонНТУ, 2007. – 113 с.

4. Коляда М.Г. Сучасна енциклопедія виховання дитини: 1000 корисних порад фахівців / М.Г.Коляда. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 400 с.

5. Коляда М.Г. Загальні принципи педагогічного проектування і діяльнісних підхід до його реалізації / М.Г.Коляда // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей; Сер.: Педагогіка і психологія. – Вип. 12. – Ч. 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – С. 95-101.

6. Коляда М.Г. Прогнозування обсягів передачі захищеної інформації по радіоканалах на основі теорії гри з природою / М.Г.Коляда // Захист інформації. – 2008. – №3. – С.32-38.

7. Коляда М.Г. Прогнозирование количества каналов связи по узлам сети с очередями защищенных пакетов / М.Г.Коляда // Защита информации : сборник научных трудов Национального авиационного университета. – Вып. 15. – К. : НАУ, 2008 – С. 73-76.

8. Коляда М.Г. Виды моделей обучаемых в автоматизированных обучающих системах / М.Г.Коляда // Штучний інтелект. – 2008. – №2. – С. 28-33.

9. Коляда М.Г. Дидактическая составляющая моделей обучаемых в автоматизированных обучающих системах / М.Г.Коляда // Штучний інтелект. – 2008. – №4. – С. 451-457.

10. Коляда М.Г. Психологическая составляющая моделей обучаемых, используемых в автоматизированных обучающих системах / М.Г.Коляда // Біоніка інтелекту. – 2008. – №2 (69). – С. 45-57.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=761