Return to К

КАПЧЕНКО Леонід Миколайович

Леонід Миколайович Капченко – завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук.

Основним напрямом наукової діяльності Леоніда Миколайовича є моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами.

Л.М. Капченко є автором таких публікацій:

  1. Капченко Л.М. Науково-теоретичне забезпечення моделювання роботи професійних навчальних закладів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 39. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003. – С. 38-40;
  2. Капченко Л.М., Олійник В.В. Планування роботи професійно-технічних навчальних закладів. Науково-методичні рекомендації. – К.: ЦІППО, 2003. – 20 с.;
  3. Капченко Л.М. Бізнес-планування роботи навчальних закладів в умовах децентралізації управління професійно-технічною освітою // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вип.21. − К.; Вінниця: Планер, 2009. − С. 219-223.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=749